Anpassad grundskola

På Brickebackens skola finns även anpassad grundskola. Anpassad grundskola har 59 elever i årskurs 1–9, fördelade i olika grupper. För elever som är mellan 6 och 12 år finns även ett fritidshem.

Vår verksamhet

På Brickebackens anpassade skola finns inriktningarna ämnen och ämnesområden.

Vår strävan är att varje elev ska bli sedd och bekräftad på ett positivt sätt varje dag och att varje elev ska känna trygghet, tillit och glädje i sin skoldag.

Verksamhetens övergripande målsättning är att stödja eleven till en allsidig utveckling som en god grund för ett meningsfullt vuxenliv.

Varje elev planerar sin skoldag och deltar efter sin egen förmåga. Elevens intresse och initiativ styr olika valmöjligheter.

Verksamheten innehåller:

  • en tydlig struktur
  • gemensamma aktiviteter där eleverna i ett socialt sammanhang får upplevelser av glädje och spänning
  • individuell undervisning anpassad till den enskilde elevens behov och förutsättningar
  • ett pedagogiskt arbetssätt som tar fasta på elevens egna aktiva upptäckande och undersökande.

Undervisning och språkutveckling

Vi arbetar utifrån Skolverkets läroplan och kursplaner för anpassad grundskola.

Läs mer på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Vi lägger stort fokus på elevernas språkutveckling. Som ett komplement till det verbala språket används tecken som stöd och bildkommunikation. I vår undervisning använder vi digitala lärverktyg för läs- och skrivutveckling som gynnar elevernas kunskapsutveckling.

Vi erbjuder eleverna gemensamma och individuella aktiviteter under skoldagen.

Inom Brickebackens skolområde arbetar vi för att skapa en mer gemensam syn på barns och elevers lärande och arbetsmiljö för att nå största möjliga måluppfyllelse.

Fritidshem

På anpassad grundskola finns även ett fritidshem för de elever som har behov av skolbarnsomsorg. Fritidshemmet vänder sig till elever i åldern 6–12 år. Personalen från skolan arbetar även på fritids.

Kontakta fritidshemmet

Telefon: 070-340 83 36

Dagar då fritids stänger kl. 15.45

En dag i månaden stänger vi kl. 15.45 för personalplanering. Om du har svårt att lösa omsorgen dessa eftermiddagar försöker vi ordna ett annat alternativ.

Kontakta rektor Malin Skyrman-Kindevall på 019-21 25 45 om ni har behov av omsorg dessa eftermiddagar.

  • Måndag 5 februari.
  • Tisdag 5 mars.
  • Onsdag 17 april.
  • Torsdag 16 maj.
Kontakta oss
Anmäl frånvaro

Blanketter, planer och styrdokument