Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Gumaeliusskolan och vår personal. Här finns även information om hur du gör om du vill framföra synpunkter på vår verksamhet.

Telefon och adress

Expedition: 019-21 22 40
E-post: gumaeliusskolan@orebro.se

Besöksadress: Karlslundsgatan 32–40
Postadress: Box 31510, 701 35 Örebro

Sjukanmälan

Kontaktuppgifter till skolans personal, arbetslag, elevhälsa och skolrestaurang

Kontaktuppgifter till skolans ledning

Telefon och e-post till rektorer och elevhälsochef

Namn

Titel

Telefon

E-post

Chris Gelinder

Rektor och ansvarig för arbetslag 4 och 6

019-21 22 61

chris.gelinder@orebro.se

Markus Long

Bitr. rektor och ansvarig för arbetslag 1 och 2

019-21 22 60

markus.long@orebro.se

Evelina Tornehagen

Bitr. rektor och ansvarig för arbetslag 3 och 5

019-21 67 35

evelina.tornehagen@orebro.se

Linda Hammarström

Tf bitr. rektor

019-21 20 74

linda.hammarstrom@orebro.se

Kristina Karlsson

Elevhälsochef

019-21 22 41

kristina.a.karlsson@orebro.se

Kontaktuppgifter till våra arbetslag och arbetslagsledare

E-post till arbetslagsledare

Namn

Titel

E-post

Martin Hallberg

Lärare, arbetslagsenhet ae 1

martin.hallberg@orebro.se

Åsa Holmström

Lärare, arbetslagsenhet ae 2

asa.holmstrom@orebro.se

Gustav Westin

Lärare, arbetslagsenhet ae 3

gustav.westin@orebro.se

Linda Hammarström

Lärare, arbetslagsenhet ae 4

linda.hammarstrom@orebro.se

Charlotta Alderblad

Lärare, arbetslagsenhet ae 5

charlotta.alderblad@orebro.se

Anders Eriksson

Lärare, arbetslagsenhet ae 6

anders.b.eriksson@orebro.se

Kontaktuppgifter till all personal

orebro.se kan du söka efter kontaktuppgifter Länk till annan webbplats. till våra lärare. Du kan välja att söka på en persons namn eller på skolans namn. Om du söker på skolans namn får du fram kontaktuppgifter till all skolans personal.

Kontaktuppgifter till elevhälsans personal

Telefon och e-post till elevhälsans personal

Namn

Titel

Telefon

E-post

Kristina Karlsson

Elevhälsochef

019-21 22 41

kristina.a.karlsson@orebro.se

Sofia Andersson

Skol­sköterska

019-21 22 50

sofia.b.andersson@orebro.se

Charlotta Jerlström

Skol­sköterska

019-21 20 95

charlotta.jerlstrom@orebro.se

Cecilia Renman

Skolläkare

Besök bokas via skol­sköterskan


Johanna Berglund

Skol­psykolog

019-21 22 55

 

Karl Thulin

Kurator (föräldraledig till och med augusti 2024)

076-551 57 23

karl.thulin@orebro.se

Fatima Nylén

Vikarierande kurator

076-551 57 23

fatima.nylen@orebro.se

Annika Rudberg

Speciallärare

019-21 63 89

annika.rudberg@orebro.se

Anna Solberg

Special­pedagog

019-21 44 39

anna.solberg@orebro.se

Martina Sten

Specialpedagog

019-21 63 87

martina.sten@orebro.se

Ann-Louise Andersson

Specialpedagog

019-21 22 59

ann-louise.andersson@orebro.se

Anna Fyrebo

Studie- och yrkesvägledare

019-21 22 47

anna.fyrebo@orebro.se

Kontaktuppgifter till skolrestaurangen

Telefon och e-post till kökschef och kostchef

Namn

Titel

Telefon

E-post

Tobias Bergwall

Kökschef

019-21 22 51

gumaeliusskolan.kok@orebro.se

Christin Hallner

Kostchef

019-21 40 25

maltider.grundskola@orebro.se

Lämna klagomål

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vill du lämna klagomål på vår verksamhet är du välkommen att prata direkt med oss på skolan. Du kan även ringa eller mejla.

Mer information om vem som hanterar klagomål och vad du kan göra hittar du på orebro.se. Länk till annan webbplats.