Om ditt barn är sjukt eller behöver ha ledigt

Om ditt barn inte kan komma till skolan måste du anmäla det till skolan eller ansöka om ledighet. Om ditt barn behöver lämna skolan under dagtid ska du kontakta klasslärare/mentor.

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro via e-skola

Om ditt barn inte kan komma till skolan på grund av sjukdom, läkarbesök, tandläkarbesök eller liknande måste du anmäla det. Enklast gör du det via appen Skola24 eller e-tjänsten ovan. När du loggat in i e-skola, välj "Skola24 – anmäl frånvaro, se schema, registrera uppgifter till fritids".

Lathund och information till vårdnadshavare om Skola24. Pdf, 398.5 kB.

Kontrollera dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig om ditt barn har ogiltig frånvaro

Kontrollera gärna dina kontaktuppgifter när du har loggat in på webben via länken "Adelanet – ändra kontaktuppgifter, se betyg, se studieplan". Där kan du välja på vilket sätt du vill bli kontaktad om ditt barn är ogiltigt frånvarande. Vi använder e-post eller sms för att meddela vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro.

Ansökan om ledighet

Logga in och ansök via e-skola

Barn i grundskolan har skolplikt, vilket innebär att ditt barn helst inte ska vara ledigt från skolan utöver lovdagar.

En elev i grundskolan eller i den anpassade grundskolan kan få kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter är vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Med kortare ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår. Längre ledighet beviljas endast om det finns synnerliga skäl.

Under perioder då det är nationella prov kan ditt barn endast få ledigt i undantagsfall. Provdagar hittar du på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Så här gör du

Du ansöker om ledighet i Skola24, som du kommer till genom att logga in i e-skola. Om ni är två vårdnadshavare måste ni båda logga in och godkänna ledighetsansökan.

Tänk på att ansöka i god tid.

Om du inte kan ansöka via e-tjänsten kontaktar du skolan.