Anpassad grundskola och KSU för elever med rörelsehinder

På Adolfsbergsskolan finns det en enhet för elever inom anpassad grundskola årskurs 4–9 samt elever som p.g.a. rörelsehinder behöver en anpassad miljö. Här kan du läsa om hur vår verksamhet är organiserad, hur man ansöker, våra lokaler och lärmiljö samt vår vision.

Verksamhetens organisation

Enheten består av två verksamheter, anpassad grundskola och kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever med rörelsehinder. Vi har elever i årskurs 4–9 och här finns även fritids för elever upp till 12 år.

Enheten består av fyra klasser:

  • Klass 4–6 och 7–9 inom KSU rörelsehinder (RH).
  • Klass 4–6 och 7–9 inom anpassad grundskola.

Totalt i och kring verksamheterna är det cirka 43 elever och 32 personal, varav 10 är lärare.

Undervisningen sker i åldersblandade klasser och vi erbjuder också fritids för de yngre eleverna.

Vi har ett eget elevhälsoteam och eget trygghetsteam. De träffas regelbundet och samarbetar vid behov och även med övriga team på skolan för att kunna ge eleverna de bästa förutsättningarna.

Ansök till någon av verksamheterna

För att komma till oss behöver eleven bli antagen och processen ser olika ut för våra två verksamheter:

  • KSU RH: För att komma hit söker rektor centralt.
  • Anpassad grundskola: För att komma hit söker vårdnadshavare centralt.

Våra lokaler

Under de senare åren har nästan alla våra lokaler totalrenoverats och vi har fått flytta in i moderna och välanpassade lokaler. Verksamhetens fyra klasser är utspridda i de två byggnaderna tillsammans med övriga grupper på Adolfsbergsskolan, F–6 och 7–9. Det är viktigt för oss att alla elever går tillsammans med andra elever i samma ålder.

Vi har naturen nära, här kan vi enkelt använda vårt uteklassrum eller besöka skogen. Vi har utepedagogik schemalagt varje vecka.

Anpassad lärmiljö

I våra verksamheter är anpassad lärmiljö, tydliggörande pedagogik och visuellt stöd en självklarhet. Vi har goda möjligheter att möta elevens behov med olika hjälpmedel och vi har en nära kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen vid behov.

Ett annat viktigt stöd i undervisningen är datorer och iPads och tillgången är god. Det finns smart-boards i alla klassrum som möjliggör ett interaktivt arbete vid stora tavlan.

Vår vision

Kunskap och trygghet går hand i hand. Att skapa en god lärmiljö, som möter elevens behov och där eleven får utvecklas och vara delaktig, ser vi som vårt största uppdrag för att skapa självständiga samhällsmedborgare. Vi arbetar för att skapa en bra social gemenskap som ger eleverna trygghet, vilja och lust att lära.

Kontakta oss

 

Telefon och e-post till rektor och administrativ personal

Namn

Titel

Telefon

E-post

Sofie Hysing

Rektor, anpassad grundskola och RH

019‑21 63 43

sofie.hysing@orebro.se

Vakant

Administratör, anpassad grundskola och RH


 

Lotta Persson

Administrativ samordnare

019-21 63 33

lotta.persson@orebro.se