Kontakt

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Adolfsbergsskolan och vår personal. Här finns även information om hur du gör om du vill framföra synpunkter på vår verksamhet.

Telefon och adress

Expedition: 019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter)
E-post: adolfsbergsskolanf-6@orebro.se, adolfsbergsskolan7-9@orebro.se

Besöksadress: Halltorpsvägen 11–13
Postadress: Box 31250, 701 35 Örebro

Sjukanmälan

Kontaktuppgifter till skolans personal, arbetslag, fritids, elevhälsa och skolrestaurang

Kontaktuppgifter till skolledning och administration i årskurs F–6 och KSU 1–6

Telefon och e-post till rektorer och administrativ personal

Namn

Titel

Telefon

E-post

Linnéa Ericsson Hesse

Rektor, årskurs F–6

019‑21 59 59

linnea.ericsson.hesse@orebro.se

Oskar Jacobson

Bitr. rektor, årskurs F–6

019-21 61 81

oskar.jacobson@orebro.se

Wafaa Alasmar

Administratör, årskurs F–6

019-21 20 51

wafaa.alasmar@orebro.se

Kontaktuppgifter till skolledning och administration i årskurs 7–9 och KSU 7–9

Telefon och e-post till rektorer och administrativ personal

Namn

Titel

Telefon

E-post

Ulrika Andersson

Rektor, årskurs 7–9

019‑21 41 62

ulrika.b.andersson@@orebro.se

Lilian Nehmé

Bitr. rektor, årskurs 7–9

019-21 48 49

lilian.nehme@orebro.se

Malin Blomgren

Bitr. rektor, årskurs 7–9

019-21 30 20

malin.blomgren@orebro.se

Linda Strömvall

Administratör, årskurs 7–9

019-21 20 50

linda.stromvall@orebro.se

Kontaktuppgifter till skolledning och administration i grundsärskolan F–9 och RH 1–9

Telefon och e-post till rektor och administrativ personal

Namn

Titel

Telefon

E-post

Sofie Hysing

Rektor, grundsärskola och RH

019‑21 63 43

sofie.hysing@orebro.se

Amanda Edin

Administratör, grundsärskola och RH

019-21 20 73

amanda.edin@orebro.se

Kontaktuppgifter till bibliotekarie, IT-tekniker och vaktmästare

Telefon och e-post till bibliotekarie, IT-tekniker och vaktmästare

Namn

Titel

Telefon

E-post

Antonia Simonovic

Bibliotekarie

019-21 20 36

antonia.simonovic@orebro.se

Emil Grafström

IT-tekniker

019-21 20 92

emil.grafstrom@orebro.se

Markus Karlsson

Vaktmästare

019-21 20 62

markus.karlsson@orebro.se

Kontaktuppgifter

Årskurs F–6

Arbetslag

Telefon

Kristallen

076-551 15 78

Opalen

076-496 86 53

Diamanten

076-551 15 75

Årskurs 1–3

076-551 12 20

Årskurs 4–6

076-551 43 56, 076-551 62 00

Arken

076-551 15 81, 070-248 32 64

Kontaktuppgifter till arbetslag i årskurs 7–9

Telefonnummer till respektive arbetslag

Arbetslag

Telefon

Arbetslag A

072-084 37 77

Arbetslag B

076-496 83 03

Arbetslag C

072-085 47 74

Arbetslag E

072-085 48 18

Kontaktuppgifter till arbetslag grundsärskola och RH 1-9

Telefonnummer till respektive arbetslag

Arbetslag

Telefon

Rubinen

076-551 15 82

Pärlan

076-551 37 29

7–9 F

076-221 15 79

7–9 D

076-551 15 38

Kontaktuppgifter till all personal

orebro.se kan du söka efter kontaktuppgifter Länk till annan webbplats. till våra lärare. Du kan välja att söka på en persons namn eller på skolans namn. Om du söker på skolans namn får du fram kontaktuppgifter till all skolans personal.

Kontaktuppgifter till fritids

Telefonnummer till respektive avdelning

Enhet

Telefon

Kristallen

076-551 15 78

Diamanten

076-551 15 75

Opalen

076-496 86 53

Hemvisten

019-21 20 67

Arken

076-551 15 81, 070-248 32 64

Rubinen

076-551 15 82

Kontaktuppgifter

Årskurs F–6

Namn

Titel

Telefon

E-post

Lina Josefsson

Skolsköterska

019-21 20 56

lina.a.josefsson@orebro.se

Åsa Larsson

Kurator

019-21 17 79

asa.b.larsson@orebro.se

Johanna Grundström

Specialpedagog KSU

019-21 21 32

johanna.grundstrom@orebro.se

Sylvia Bjerke

Specialpedagog

019-21 23 82

sylvia.bjerke@orebro.se

Årskurs 7–9

Namn

Titel

Telefon

E-post

Ljiljana Knezevic

Skolsköterska

019‑21 20 63

ljiljana.knezevic@orebro.se

Berit Appell

Kurator

019-21 27 12

berit.appell@orebro.se

Ewa Mejsten

Specialpedagog

019-21 21 25

ewa.mejsten@orebro.se

Christer Westerdahl

Specialpedagog

019-21 20 43

christer.westerdahl@orebro.se

Christoffer Bayard

Specialpedagog

019-21 20 45

christoffer.bayard@orebro.se

Linda Olsson

Studie- och yrkesvägledare

019-21 20 65

linda.a.olsson@orebro.se

Grundsärskola F–9 och RH 1–9

Namn

Titel

Telefon

E-post

Sandra Larsson

Skolsköterska

019-21 17 17

sandra.larsson@orebro.se

Åsa Larsson

Kurator

019-21 17 79

asa.b.larsson@orebro.se

Pia Hildingsson

Specialpedagog RH, grundsärskola

019-21 20 99

pia.hildingsson@orebro.se

Maria Samuelsson

Skolläkare

(kontaktas via skolsköterska)


maria.samuelsson@orebro.se

Emma Dahlin

Skolpsykolog

019-21 23 84

emma.dahlin@orebro.se

Kontaktuppgifter skolrestaurangen

Telefon och e-post till kökschef och kostchef

Namn

Titel

Telefon

E-post

Niklas Sörensen

Kökschef

019-21 20 70

adolfsbergsskolan.kok@orebro.se

Malin Green

Kostchef

019-21 43 52

maltider.grundskola@orebro.se

Lämna klagomål

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vill du lämna klagomål på vår verksamhet är du välkommen att prata direkt med oss på skolan. Du kan även ringa eller mejla.

Mer information om vem som hanterar klagomål och vad du kan göra hittar du på orebro.se. Länk till annan webbplats.