Anpassad grundskola

På Vivallaskolan finns även den anpassad grundskolan Linden. Anpassad grundskola har en egen läroplan och egna kursplaner. För elever i anpassad grundskola årskurs 1–6 erbjuder vi fritidsverksamhet för de barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Vår verksamhet

På Vivallaskolans anpassade grundskola finns inriktningarna ämnen och ämnesområden i årskurs 1–6. Vi jobbar utifrån anpassad grundskolas läroplan och kursplaner. Alla elever får stöd och förutsättningar för sitt lärande och vi anpassar den fysiska och sociala miljön utifrån varje barns behov och förmågor.

Anpassade grundskolan har en elevhälsa som består av specialpedagoger, speciallärare, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och biträdande rektor. Elevhälsans olika professioner nås via biträdande rektor.

Fritidshem

På den anpassade grundskolan finns även ett fritidshem för elever med behov av skolbarnomsorg, med samma personal som under skoltid.

Kontakta oss

Skolskjuts och färdtjänst