På Örebro kommuns webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Kontakt

Vår inriktning – Hälsa och lärande i samspel

Vår hälsoinriktning, Hälsa och lärande i samspel, genomsyrar allt som händer på skolan. Inriktningen löper som en röd tråd genom hela skolgången och över hela skoldagen.

Hälsoinriktningen är en del av skolans värdegrund. Tanken är att värdegrunden tillsammans med hälsoarbetet ska genomsyra allt som händer på skolan. Hälsoinriktningen ska löpa som en röd tråd genom hela skolgången, från förskoleklass till år 6 men också över hela dagen – skola och fritids. Den ska ses som en del i varje ämne samt finnas med under raster och övriga aktiviteter. Värdegrunden är ett verktyg som gör det möjligt att reflektera, analysera och diskutera kring det som händer i verksamheten på en annan, ”högre” nivå.

Hälsoinriktningen är ständigt under utveckling och formas/förändras för att nå ut till alla elever på skolan. Målsättningen är att ge eleverna en ökad möjlighet att själva kunna ansvara för sin fysiska och psykiska hälsa, i viss mån redan nu, men framförallt senare i livet. För att ge eleverna förutsättningar för detta arbetar vi med det på flera olika sätt.

Fysisk och psykisk hälsa i årskurs F–6

Hälsoinriktningen består av flera delar som tillsammans syftar till att höja hälsonivån på så många plan som möjligt. Vi strävar efter att vara en medveten skola där skolans samtliga aktörer; elever, personal och föräldrar ingår.

Öka rörelsen bland eleverna – satsning under läsåret 2019/2020

Under läsåret 2019/2020 har vi börjat med en satsning för ökad rörelse bland alla elever på skolan vilket innefattar många olika moment.

Rörelsepaus

I undervisningen använder vi rörelsepaus i olika former. Detta skapar förutsättningar till att eleverna kan koncentrera sig en längre stund.

Rastlekar

På 10-rasten och lunchrasten finns det minst en lekvärd på skolgården som erbjuder eleverna olika rastlekar.

Hälsoråd

Liksom elevrådet, har vi ett hälsoråd där hälsorådsrepresentanterna från varje klass lyfter hälsofrågor som diskuterats på klassrådet. Hälsorådet arbetar även med att ge djupare kunskaper om fysisk och psykisk hälsa till hälsorådsrepresentanterna. Dessa kunskaper kan de sedan föra vidare till sin klass.

Utflykter/upplevelser

En gång per läsår erbjuds varje årskurs en utflykt/upplevelse utanför skolans område.

Rastboden

I och med rörelsesatsningen som Stora Mellösa skola ingår i, finns det en rastbod. I rastboden får eleverna möjlighet att låna leksaker under rasterna, utöver de leksaker som finns ute på skolgården. Exempel på material att låna: styltor.

Så här har vår hälsoinriktning vuxit fram

Hälsoinriktningen är ett koncept som långsiktigt har hittat sin form, då den har vuxit från år till år. Saker har lagts till och tagits bort, justerats och slipats. Genom föreläsningar, litteratur och erfarenheter har skolan format en rad gemensamma begrepp vilka samtliga har sin utgångspunkt i värdegrunden. Dessa begrepp är även elever och vårdnadshavare, i viss mån, införstådda med. Hälsoinriktningen är, liksom de som arbetar med den, under ständig utveckling. Tyngdpunkten i hälsoarbetet ligger inte längre endast på de fysiska aspekterna utan de psykiska och sociala delarna betonas i minst lika hög utsträckning. De olika hälsoaspekterna är oupplösligt sammanflätade och beroende av varandra.

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Denna funktion fungerar inte i äldre versioner av Edge eller Internet Explorer.