På Örebro kommuns webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Kontakt

För dig som är elev eller förälder

Här finns information för dig som är elev eller förälder till elev på Rostaskolan, till exempel information om vårt trygghetsarbete, hur vi arbetar med elev- och föräldrainflytande och modersmålsundervisning.

Trygghetsteamet

Ingen ska behöva vara rädd i skolan eller på skolgården. Alla har rätt att vara med och känna gemenskap och trygghet.

Vår skola har en fungerande trygghetsplan som innehåller aktiva åtgärder samt information om hur vi agerar när elever kränks av andra elever eller av skolpersonal. Skolan arbetar för att förebygga mobbning och trakasserier.

Vi vuxna har ansvaret för att ingen blir illa behandlad i skolan. Tillsammans med eleverna vill vi skapa ett klimat där mobbning inte förekommer. En del av arbetet med värdegrundsarbetet görs i form av kompisdagar. Det är återkommande temadagar med varierat innehåll som till exempel satsning mot elevers negativa språkbruk och kränkande attityder.

Vår definition på mobbing

När någon upprepade gånger under viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer, fysiskt och/eller psykiskt.

Som vårdnadshavare kan du alltid kontakta ditt barns lärare om ditt barn känner sig utsatt eller berättar att någon annan blir utsatt för kränkande behandling. Läraren kontaktar sen vid behov trygghetsteamet.

Här kan du läsa Rostaskolans trygghetsplan. Pdf, 208.6 kB. (Pdf, 208.6 kB)

Här kan du läsa mer om hur Örebro kommun arbetar för att skapa en trygg skola för alla. Länk till annan webbplats.

Elev- och föräldrainflytande

Protokoll från de olika råden som finns för elever och föräldrar hittar du i Itslearning.

Elevråd och klassråd

Rostaskolan har ett elevråd som består av elevrepresentanter från årskurs 1–6, en lärarrepresentant och rektor. Dessa träffas cirka en gång per månad.

Eleverna i klassen bildar tillsammans med klassläraren ett klassråd. På klassrådstid behandlas aktuella frågor. Vissa frågor förs vidare och tas upp på elevrådet.

Föräldraråd

Varje klass väljer föräldrarepresentanter till skolans föräldraråd. Skolledning, personal- och föräldrarepresentanter träffas cirka 6 gånger per läsår för att diskutera aktuella frågor. Representanterna i föräldrarådet får en särskild inbjudan till mötet av skolan men alla föräldrar är välkomna att delta.

Föräldrarådet träffas i personalrummet på mellanstadiet kl. 17.30–19. Ingång sker via altanen utanför personalrummet.

Modersmålsundervisning

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig. Om du vill att ditt barn ska får modersmålsundervisning måste du ansöka om det. Ansökan lämnar du till skolans expedition. På orebro.se kan du läsa mer om modersmålsundervisning och ladda ner ansökningsblankett. Länk till annan webbplats.

Försäkring för elever i för-, grund- och gymnasieskola

Barn och elever som går i Örebro kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Läs mer om olycksfallsförsäkringen på orebro.se. Länk till annan webbplats.

Snabblänkar

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Denna funktion fungerar inte i äldre versioner av Edge eller Internet Explorer.