På Örebro kommuns webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Kontakt

För dig som är elev eller förälder

Här finns information och länkar för dig som är elev eller förälder till elev på Olaus Petriskolan, till exempel information om vårt trygghetsarbete, studie- och yrkesvägledning och hur vi arbetar med demokrati och inflytande.

Vårt trygghetsarbete

Ingen ska behöva vara rädd i skolan eller på skolgården. Alla har rätt att vara med och känna gemenskap och trygghet. Det är vi vuxna som har ansvaret för att ingen blir illa behandlad i skolan. Tillsammans med eleverna vill vi skapa ett klimat där kränkning och mobbning inte förekommer. Kränkningar får aldrig accepteras.

Om någon blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt

Om du som elev har frågor om mobbning/kränkning, eller tror att någon på skolan är utsatt för mobbning/kränkning, vänd dig till någon av skolans personal. Du som förälder kan vända dig till ditt barns klassföreståndare eller rektor om du får kännedom om kränkningar, diskriminering eller mobbing.

Här kan du läsa mer om hur Örebro kommun arbetar för att skapa en trygg skola för alla. Länk till annan webbplats.

Trygghetsarbete i årskurs F–6

Trygghetsplan för årskurs F–6 Pdf, 511.7 kB. (Pdf, 511.7 kB)

Trygghetsteam

I trygghetsteamet på Olaus Petriskolan F–6 ingår en representant från varje arbetslag, en kurator och en elevstödjare. Vårt trygghetsteam träffas varannan vecka.

Elevenkät

Tre gånger per år får alla elever svara på en trygghetsenkät. Resultatet från enkäten diskuteras sedan i trygghetsteamet.

Trygghetskedjan

Trygghetskedjan jobbar för att hjälpa till att sprida positivitet och trygghet på skolan. Trygghetskedjan består av en elevgrupp med representanter från varje klass samt en vuxen från Trygghetsteamet. De som är representanter från de olika klasserna kallas för "Tryggisar".

Trygghetsarbete i årskurs 7–9

Trygghetsplan för årskurs 7–9 Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Trygghetsteam

I trygghetsteamet på Olaus Petriskolan 7–9 ingår en representant från varje arbetslag, elevkoordinator och kurator. Vårt trygghetsteam träffas varje vecka.

Trygghetsstödjare

Elever från alla skolans arbetslag finns representerade bland skolans trygghetsstödjare.
Två vuxna från trygghetsteamet träffar regelbundet trygghetsstödjarna. Tillsammans arbetar trygghetsstödjarna för att hjälpa till att sprida positivitet och trygghet på skolan.

Linje 14 – studiehjälp för elever i årskurs 7–9

Linje 14 erbjuder varje vecka dig som är elev i årskurs 7–9 studiehjälp. På studiehjälpen får du träffa studenter från universitetet som hjälper dig med skolarbetet och studieteknik. Ni kan även diskutera kring framtida studier.

Studiehjälpen leds av studentambassadörer från Örebro universitet tillsammans med personal på skolan.

Dag, tid och plats

Onsdag kl. 15.30–17.00
Torsdag kl. 15.00–16.30
Plats: Prata med dina mentorer om vilken sal det är läxhjälp i.

Vad är Linje 14?

Linje 14 är ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun som funnits sedan 2003. Syftet med Linje 14:s verksamhet är att motivera ungdomar till högre studier. Linje 14 samarbetar i dagsläget med sex olika högstadieskolor i Örebro kommun. Läs mer om Linje 14 på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

Motivationsstipendium

I slutet av varje termin delar Linje 14 ut motivationsstipendium. Stipendiet delas ut till de elever som under Linje 14:s studiehjälpspass arbetat hårt och målmedvetet, och visat på god utveckling och ansvarstagande för de egna studierna.

Studie- och yrkesvägledning

På Olaus Petriskolan finns två studie- och yrkesvägledare, en för årskurs F–6 och en för årskurs 7–9.

Vi arbetar med att stärka och stödja elevernas självkännedom, motivation och framtida studie- och yrkesval. Vi ansvarar också för elevernas praktik (prao) som är i årskurs 8 och 9.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för vägledning och motivationssamtal.

Årskurs F–6

Anna Rosmark
anna.rosmark@orebro.se

Årskurs 7–9

Per Warenmark
per.s.warenmark@orebro.se.

Information inför ansökan till gymnasiet

På orebro.se finns information om vilka gymnasieskolor som finns i Örebro och vilka program som finns på respektive skola.

Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för alla elever i Örebro län. På orebro.se/gymnasieantagningen Länk till annan webbplats. hittar du mer information om hur du söker till gymnasiet, inloggning till ansökningssystemet, tidsplan med mera.

Så här jobbar vi med demokrati och inflytande

På Olaus Petriskolan finns olika råd för att ge elever och föräldrar mer inflytande och träna eleverna i demokrati. Minnesanteckningar från de olika råden hittar du i Itslearning.

Klassråd och elevråd

Varje klass har ett klassråd. Det är klassföreståndarna/mentorerna som håller i klassrådet. Tillsammans diskuterar och behandlar man aktuella frågor på skolan.

Det finns tre elevråd, ett för årskurs F–3, ett för årskurs 4–6 och ett för årskurs 7–9. I elevrådet ingår elevrådsrepresentanter från varje klass.

Skolråd

På skolrådet har du som förälder med barn i årskurs F–6 möjlighet att vara med och påverka. Skolrådet träffas varje termin. Det består föräldrarepresentanter från varje arbetsenhet, pedagoger, rektorerna samt några av kontaktpolitikerna från skolförvaltningen.

Försäkring för elever i för-, grund- och gymnasieskola

Barn och elever som går i Örebro kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Läs mer om olycksfallsförsäkringen på orebro.se. Länk till annan webbplats.

Snabblänkar

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Denna funktion fungerar inte i äldre versioner av Edge eller Internet Explorer.