På Örebro kommuns webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Kontakt

Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att du som elev ska kunna lära och prestera. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med elevhälsans medicinska insats där skolhälsovård, hälsobesök och vaccination ingår. Här hittar du även information om skolans elevhälsoarbete och kontaktuppgifter till oss som jobbar inom elevhälsan.

I elevhälsan ingår kompetenserna specialpedagog, kurator, skolsköterska, läkare och psykolog. Alla vi som jobbar här har tystnadsplikt.

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsan arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan. Vi följer elevernas utveckling och arbetar för att skapa en bra arbetsmiljö som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Att trivas och må bra är viktigt för att du som elev ska kunna lära och prestera.

Skolhälsovård

Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare. Till oss är alla elever välkomna utifrån sina behov. Vi erbjuder samtal och rådgivning. Kontakt med skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Hälsobesök

Alla elever erbjuds flera hälsobesök hos skolsköterskan under skoltiden. Vid hälsobesöken följer vi upp elevens hälsa, tillväxt och utveckling.

En viktig del i besöket är ”hälsosamtalet” där vi tar upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv. Tillsammans pratar vi om: kost, sömn, rörelse, hur eleven har det i skolan, relationer, tobak, narkotika, alkohol, sexualitet och könsidentitet.

Besöken innehåller även vägning, mätning, synundersökning, hörselundersökning och ryggkontroll.

Alla delar ingår inte vid alla hälsobesök utan ser olika ut beroende på årskurs.

Vaccination

I årskurs 2, 5 och 8 blir alla elever erbjudna vaccinationer.

Om ditt barn inte har följt det svenska vaccinationsprogrammet erbjuder vi kompletterande vaccinationer.

Läs mer om det svenska vaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Elevhälsogruppen

Lillåns skola F–9, har två stycken elevhälsogrupper.

Elevhälsogruppen arbetar med främjande och förebyggande insatser samt ger stöd och handledning då vi har elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. I elevhälsogruppen ingår rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog. Gruppen har regelbundna träffar på skolan. Med utgångspunkt i den aktuella frågeställningen kan olika personer i gruppen kallas till möte med pedagoger och vårdnadshavare för att gemensamt jobba för elevens, gruppens eller skolans vidareutveckling.

Ärenden som visar sig kräva ytterligare kompetens förs vidare till Elevhälsoteamet där förutom elevhälsogruppen, även skolpsykolog och skolläkare ingår. Annan kompetens bjuds in vid behov.

Trygghetsarbete

Här kan du läsa mer om vårt trygghetsarbete.

Kontakta oss

Årskurs F–6

Telefon och e-post till elevhälsans personal årskurs F–6

Namn

Titel

Telefon

E-post

Cecilia Fritz

Speciallärare

019-21 30 67

cecilia.a.fritz@orebro.se

Anna Gerle

Skolsköterska

019-21 39 41

anna.gerle@orebro.se

Linda Dolk

Skolkurator

019-21 28 29

linda.dolk@orebro.se

Annika Hagberg

Skolkurator

019-21 29 88

annika.hagberg@orebro.se

Årskurs 7–9

Telefon och e-post till elevhälsans personal årskurs 7–9

Namn

Titel

Telefon

E-post

Leif Rydell

Specialpedagog

019-21 17 88

leif.rydell@orebro.se

Ewa Therus

Specialpedagog

019-21 29 78

ewa-lena.therus@orebro.se

Malin Marklund

Speciallärare

019-21 38 79

malin.marklund@orebro.se

Maya Wisniewski

Speciallärare

019-21 37 74

maya.wisniewski@orebro.se

Eva-Helene Rhan

Skolsköterska

019-21 29 87

eva-helene.rhan@orebro.se

Linda Dolk

Skolkurator

019-21 28 29

linda.dolk@orebro.se

Annika Hagberg

Skolkurator

019-21 29 88

annika.hagberg@orebro.se