För dig som är elev eller förälder

Här finns information för dig som är elev eller förälder till elev på Lillåns skola, till exempel information om vårt trygghetsarbete, studie- och yrkesvägledning och hur vi arbetar med elevdemokrati.

Vårt trygghetsarbete

På Lillåns skola arbetar aktivt för att skapa en trygg miljö för elever och vuxna på skolan. Vi vuxna har ansvaret för att ingen blir illa behandlad i skolan. Tillsammans med eleverna vill vi skapa ett klimat där kränkning och mobbning inte förekommer. Kränkningar får aldrig accepteras.

Om någon blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt

Om du som elev har frågor om mobbning/kränkning, eller tror att någon på skolan är utsatt för mobbning/kränkning, vänd dig till någon av skolans personal. Du som förälder kan vända dig till ditt barns klassföreståndare eller rektor om du får kännedom om kränkningar, diskriminering eller mobbing.

Här kan du läsa mer om hur Örebro kommun arbetar för att skapa en trygg skola för alla. Länk till annan webbplats.

Trygghetsteamet för årskurs F–6

Trygghetsteamet för årskurs F–6 består av rektor, skolsköterska, samt representanter från varje arbetslag.

Trygghetsplan för årskurs F–6. Pdf, 756.5 kB.

Trygghetsteamet för årskurs 7–9

Trygghetsteamet på 7-9 består av kuratorer, lärarrepresentanter och resurspedagoger.

Trygghetsplan för årskurs 7–9. Pdf, 301.7 kB.

Studie- och yrkesvägledning

På grundskolan är valet till gymnasieskolan ett av de första viktiga besluten ungdomar ska göra. Studie- och yrkesvägledarens huvudsakliga mål är att hjälpa eleverna att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Under år 9 kommer alla klasser få allmän information om programmen. Föräldrarna kommer också att bjudas in under höstterminen på en träff där man får motsvarande information.

Enskilda vägledningssamtal erbjuds också där du som elev får möjlighet att diskutera dina tankar och funderingar kring utbildning och yrke.

Information inför ansökan till gymnasiet

På orebro.se finns information om vilka gymnasieskolor som finns i Örebro och vilka program som finns på respektive skola.

Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för alla elever i Örebro län. På orebro.se/gymnasieantagningen Länk till annan webbplats. hittar du mer information om hur du söker till gymnasiet, inloggning till ansökningssystemet, tidsplan med mera.

Kontakta mig

Linda Hjalmarsson
linda.hjalmarsson@orebro.se

Elev- och föräldrainflytande i årskurs F–6

Elevrådet

I elevrådet finns representanter från klasserna f-6. Dessa representanter har till uppgift att föra fram synpunkter och frågor från sin klass för diskussion i elevrådet. En del ärenden kan sedan komma att föras vidare till rektor eller skolrådet, där det finns representanter från personal, och föräldrar.

Genom att elevrådet finns, får alla elever en möjlighet att föra fram vad de kanske vill ändra på, förnya eller förbättra. Elevrådet är därför mycket viktigt för elevdemokratin.

Matrådet

Matrådet består av elever från varje klass, personal från skolmatsalen samt ansvarig lärare.

Matrådet träffas två till tre gånger per termin och diskuterar trevnad i matsalen och framför önskemål kring maten. Personalen i matsalen har också möjlighet att informera om förändringar och hur de tycker att det fungerar kring matsituationen.

Föräldrarådet

Skolans föräldraråd består av föräldrarepresentanter från varje klass, två personal och rektor. Rådet träffas 2–3 gånger per termin.

Elevinflytande i årskurs 7–9

Elevråd

I elevrådet finns representanter från varje klass. Dessa representanter har till uppgift att föra fram synpunkter och frågor från sin klass för diskussion i elevrådet.

En del ärenden kan sedan komma att föras vidare till skolrådet, där det finns representanter från elevrådet, personal, föräldrar samt rektor.

Genom att elevrådet finns, får alla elever en möjlighet att föra fram vad de kanske vill ändra på, förnya eller förbättra. Elevrådet är därför mycket viktigt för elevdemokratin.

Försäkring för elever i för-, grund- och gymnasieskola

Barn och elever som går i Örebro kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Läs mer om olycksfallsförsäkringen på orebro.se. Länk till annan webbplats.

Snabblänkar