På Örebro kommuns webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Kontakt

För dig som är elev eller förälder

Här finns information för dig som är elev eller förälder till elev på Hovstaskolan, till exempel information om vårt trygghetsarbete, hur vi arbetar med elevinflytande och skolskjuts.

Trygghetsarbete

Trygghetsarbetet handlar om att skapa en skola och fritidsverksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att lära, vilket ger förutsättning för att utvecklas. Arbetet är både förebyggande, främjande och åtgärdande.

Om misstanke om att kränkande behandling sker anmäls detta till rektor som i sin tur anmäler till huvudman. Sedan är det representanter ur trygghetsgruppen som utreder och arbetar med ärendet utifrån skolans trygghetsplan.

Trygghetsgruppen består av skolsköterska, kurator och personalrepresentanter från de olika arbetslagen.

Skolans trygghetsplan

Vill ni veta mer om hur arbetet med att skapa en trygg miljö går till på skolan kan ni läsa vår Trygghetsplan.

Här kan du läsa Hovstaskolans trygghetsplan Pdf, 959.8 kB. (Pdf, 959.8 kB).

Här kan du läsa mer om hur Örebro kommun arbetar för att skapa en trygg skola för alla. Länk till annan webbplats.

Elevinflytande

På Hovstaskolan arbetar vi aktivt med elevinflytande.

Klassråd

Alla klasser har klassråd. Där tar man upp frågor som rör klassen, t ex om man ska iväg på några utflykter eller om man ska arbeta med något särskilt tema. På klassråden tar man även upp och utvärderar olika saker man har gjort sedan förra klassrådet.

Elevråd

På skolan finns 2 elevråd, ett för årskurs F–3 och ett för årskurs 4–6, som sammanträder minst tre gånger per termin. I dessa finns 1–2 representanter från varje klass, samt en ansvarig pedagog för stöd och hjälp. I elevråden är en elev i årskurs 6 ordförande, medan en elev i årskurs 5 är sekreterare.

På elevråden tar eleverna upp frågor som uppkommit på klassråden för att få svar på eller för att föra vidare till rektor. Vi har under året även skapat en gemensam dagordning för alla elevråden för att skapa en bättre enhetlighet och förenkling för eleverna att läsa och förstå protokollen.

Matråd

Några gånger per termin träffas elever från årskurs 3 –6 och personal från restaurang Matvraket för att diskutera frågor som rör skolmaten. Här diskuteras de matfrågor som uppkommit på klassråden, vad som kan ändras och förbättras för att maten ska bli ännu bättre på Hovstaskolan.

Information om skolskjuts

Beroende på hur långt ditt barn har till skolan, skolvägens trafiksäkerhet och andra omständigheter kan ni ha rätt till skolskjuts. Skolskjuts gäller resor mellan folkbokföringsadressen och skolan. För resor till och från fritids kan ni inte få skolskjuts.

Mer information om skolskjuts och hur ni ansöker finns på orebro.se. Länk till annan webbplats.

Försäkring för elever i för-, grund- och gymnasieskola

Barn och elever som går i Örebro kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Läs mer om olycksfallsförsäkringen på orebro.se. Länk till annan webbplats.

Snabblänkar

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Denna funktion fungerar inte i äldre versioner av Edge eller Internet Explorer.