På Örebro kommuns webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Kontakt

Våra profiler

Hos oss på Gumaeliusskolan har alla elever en profil. Du kan välja mellan dans, fotboll, innebandy, ishockey, ridning, specialidrott, padel samt träning och hälsa. För att kunna göra ett urval bland dem som söker använder vi ett färdighetstest på alla profiler utom träning och hälsa. Om du inte aktivt väljer en profil, får du profilen träning och hälsa. Här kan du läsa mer om alla profiler och hur du söker profil.

Syftet med våra profiler är att öka elevernas motivation för skolarbetet. Att få utöva ett stort intresse under skoltiden gör att eleverna blir mer motiverade i alla skolans ämnen. Profiltiden är en del av ämnet idrott och hälsa.

Så här söker du

För att kunna göra ett urval bland dem som söker använder vi ett färdighetstest på alla profiler utom profilen Träning och hälsa. Först anmäler du dig till och deltar i färdighetstestet. Sedan söker du profil via e-tjänsten på orebro.se/sokaskola samtidigt som du gör en skolansökan till oss. Läs mer om hur du söker till oss.

Mer information om respektive profil

Dansprofil

Är du intresserad av att utveckla dina kunskaper i dans och att få träna dans på skoltid? Då är profilen Dans på Gumaeliusskolan någonting för dig. Profilen vänder sig till dig som har ett brinnande intresse för dans och som satsar på att bli så bra som möjligt inom dans.

Profilen drivs i samarbete med Kulturskolan och grupperna tränas av Kulturskolans danspedagoger Cathrine och Maria.

Danspassen genomförs i Tegelbrukets danslokaler.

Profilansvarig på skolan är Anna-Frida Nordberg.

Syfte

Syftet med profilen Dans är att:

 • skapa rörelseglädje samt bibehålla och stärka elevens intresse för dans.
 • utveckla elevens individuella färdigheter inom idrotten samt fungera som ett komplement till träningen utanför skolan.
 • skapa ökad kroppskontroll, stärkt självkänsla samt ge goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.
 • den ska ha en positiv inverkan på elevens hela skolsituation.
 • ge insikt i olika kroppsuttryck samt skapa kännedom om termer, teknik och stilar inom dans.

Innehåll

Genom att välja profilen Dans får du möjligheten att inom ramen för ämnet Idrott och hälsa, tillsammans med andra dansare utöva 90 minuters dansträning varje vecka. Fokus i träningen kommer att riktas mot följande:

 • jazzdans, modern dans och hiphop/street.
 • teknikkunskap utifrån jazzdansen.
 • teori/praktik om uppvärmning, anatomi och dansens historia.
 • egna koreografier.
 • styrketräning och rörlighet.
 • dansföreställningar och uppvisningar.
 • rytmik och puls .

Arrangemang utanför skolan

Inom ramen för profilen kommer du att få möjlighet att delta i något/några arrangemang både i och utanför skolan. Deltagande i externa arrangemang förutsätter att du uppvisar gott kamratskap under såväl profiltiden som övrig skoltid och att du tar ansvar för dina studier.

Dansprofilen – en del av ämnet Idrott och hälsa

Idrottsprofilerna på Gumaeliusskolan är en del av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Det innebär att vissa delar av det centrala innehållet i ämnet är centralt även inom profilerna. Uppgifter som utförs inom profilen kommer att bedömas av ansvarig lärare mot kunskapskraven för ämnet Idrott och hälsa. Inom dansprofilen fokuseras främst på följande delar av det centrala innehållet i ämnet Idrott och hälsa:

 • komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter samt danser och rörelser till musik.
 • styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning samt hur dessa påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • belastning vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador genom allsidig träning.
 • sambandet mellan kost, rörelse och hälsa.

Färdighetstest

Vi använder oss av ett färdighetstest för att kunna göra ett urval bland dem som söker.

Fotbollsprofil

Är du intresserad av att utvecklas som fotbollsspelare och att få träna fotboll på skoltid? I så fall är profilen Fotboll på Gumaeliusskolan någonting för dig. Fotbollsprofilen vänder sig till dig som har ett stort intresse för din idrott och som vill utvecklas så mycket som möjligt som fotbollsspelare.

Fotbollsprofilen tränar på Karlslund Arena och i Tegelbruket. Tränarstaben består av Joakim Gunnarsson och Ludvig Gelinder.

Profilansvarig på skolan är Herish Kuhi.

Syfte

Syftet med profilen är att:

 • ta tillvara och öka elevens intresse för fotboll och fysisk träning.
 • utveckla elevens individuella färdigheter inom sin idrott samt fungera som ett komplement till elevens träning i sin förening.
 • profilen ska ha positiv inverkan på elevens hela skolsituation
 • verka för fair play, rörelseglädje, god gemenskap och skapa goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.

Innehåll

Genom att välja profilen Fotboll får du möjligheten att, inom ramen för ämnet Idrott och hälsa, tillsammans med andra fotbollsspelare utöva 90 minuters träning inriktad mot din idrott varje vecka. Fokus i träningen kommer att riktas mot följande:

 • teknik (individuell teknik).
 • taktik och spelförståelse.
 • träning av den fysiska förmågan (uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och snabbhet).
 • träningslära, kost med mera.

Här berättar Herish Kuhi, tränare, om fotbollsprofilen

Fotbollsprofilen – en del av ämnet Idrott och hälsa

Eftersom profilen är en del av ämnet Idrott och hälsa kommer de kunskaper och färdigheter som du uppvisar på profilen tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa. De delar av det centrala innehållet och kunskapskraven som främst kommer att behandlas inom profilen hittar du här nedanför.

Utdrag ur Centralt innehåll i kursplanen för Idrott och hälsa årskurs 7–9

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning.
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Arbetsställningar och belastning vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador.
 • Sambandet mellan rörelse, kost och hälsa.

Utdrag ur Kunskapskrav för slutet av årskurs 9 i kursplanen för Idrott och hälsa

 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
 • Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och fysiska aktiviteter.
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att beskriva och förutse risker som finns förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Färdighetstest

Vi använder oss av ett färdighetstest för att kunna göra ett urval bland dem som söker.

Innebandyprofil

Är du intresserad av att utvecklas som innebandyspelare och att få träna innebandy på skoltid? I så fall är profilen Innebandy på Gumaeliusskolan någonting för dig. Innebandyprofilen vänder sig till dig som har ett stort intresse för din idrott och som vill utvecklas så mycket som möjligt som innebandyspelare.

Innebandyprofilen på Gumaeliusskolan tränar på Tegelbruket.

Tränare och ansvariga för Innebandyprofilen är Martin Hallberg och Edvin Eriksson.

Syfte

Syftet med profilen Innebandy är att:

 • ta tillvara och öka elevens intresse för innebandy och fysisk träning.
 • utveckla elevens individuella färdigheter inom sin idrott samt fungera som ett komplement till elevens träning i sin förening.
 • profilen ska ha positiv inverkan på elevens hela skolsituation.
 • verka för fair play, rörelseglädje, god gemenskap och skapa goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.

Innehåll

Genom att välja profilen Innebandy får du möjligheten att, inom ramen för ämnet Idrott och hälsa, tillsammans med andra innebandyspelare utöva 90 minuters träning inriktad mot din idrott varje vecka. Fokus i träningen kommer att riktas mot följande:

 • teknik (individuell teknik).
 • taktik och spelförståelse.
 • träning av den fysiska förmågan (uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och snabbhet).
 • träningslära (kost, vila, mental träning med mera).

Här berättar Martin Hallberg, tränare, om innebandyprofilen

Innebandyprofilen – en del av ämnet Idrott och hälsa

Eftersom profilen är en del av ämnet Idrott och hälsa kommer de kunskaper och färdigheter som du uppvisar på profilen tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa. De delar av det centrala innehållet och kunskapskraven som främst kommer att behandlas inom profilen hittar du här nedanför.

Utdrag ur Centralt innehåll i kursplanen för Idrott och hälsa årskurs 7–9

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning.
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Arbetsställningar och belastning vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador.
 • Sambandet mellan rörelse, kost och hälsa.

Utdrag ur Kunskapskrav för slutet av årskurs 9 i kursplanen för Idrott och hälsa

 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
 • Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och fysiska aktiviteter.
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att beskriva och förutse risker som finns förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Arrangemang utanför skolan

Inom ramen för denna profil kan du få möjlighet att representera skolan i något eller några externa arrangemang. Deltagande i externa arrangemang förutsätter att du uppvisar gott kamratskap under såväl profiltiden som övrig tid i skolan samt att du efter förmåga tar stort ansvar för dina studier i helhet.

Färdighetstest

Vi använder oss av ett färdighetstest för att kunna göra ett urval bland dem som söker.

Hockeyprofil

Är du intresserad av att utvecklas som hockeyspelare och att få träna ishockey på skoltid? I så fall är profilen Ishockey på Gumaeliusskolan någonting för dig. Hockeyprofilen vänder sig till dig som har ett stort intresse för din idrott och som vill utvecklas så mycket som möjligt som hockeyspelare.

Hockeyprofilen drivs i samarbete med Örebro Hockey. Träningarna genomförs på Trängen. Tränare och profilansvarig för hockeyprofilen är Mattias Bjurman och till sin hjälp har han tränaren Marcus Weinstock från Örebro Hockey.

Syfte

Syftet med profilen Ishockey är att:

 • ta tillvara och öka elevens intresse för ishockey och fysisk träning.
 • utveckla elevens individuella färdigheter inom sin idrott samt fungera som ett komplement till elevens träning i sin förening.
 • profilen ska ha positiv inverkan på elevens hela skolsituation.
 • verka för fair play, rörelseglädje, god gemenskap och skapa goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.

Innehåll

Utveckling av idrottslig prestationsförmåga är en långsiktig process. Det fordras många års intensiv träning innan man kan nå sin fulla potential. Genom att välja profilen Ishockey får du möjligheten att, inom ramen för ämnet Idrott och hälsa, tillsammans med andra hockeyspelare utöva 90 minuters träning inriktad mot din idrott varje vecka. Fokus i träningen kommer att riktas mot följande:

  • teknik (individuell teknik).
  • taktik och spelförståelse.
  • träning av den fysiska förmågan (uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och snabbhet).
  • träningslära och faktorerna som påverkar prestationsförmågan (kost, vila, egen träning, mental träning med mera).

  Här berättar Mattias Bjurman, tränare, om hockeyprofilen

  Hockeyprofilen – en del av ämnet Idrott och hälsa

  Eftersom profilen är en del av ämnet Idrott och hälsa kommer de kunskaper och färdigheter som du uppvisar på profilen tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa. De delar av det centrala innehållet och kunskapskraven som främst kommer att behandlas inom profilen hittar du här nedanför.

  Utdrag ur Centralt innehåll i kursplanen för Idrott och hälsa årskurs 7–9

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter.
  • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning.
  • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  • Arbetsställningar och belastning vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador.
  • Sambandet mellan rörelse, kost och hälsa.

  Utdrag ur Kunskapskrav för slutet av årskurs 9 i kursplanen för Idrott och hälsa

  • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
  • Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och fysiska aktiviteter.
  • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  • Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att beskriva och förutse risker som finns förknippade med olika fysiska aktiviteter.

  Arrangemang utanför skolan

  Inom ramen för denna profil kan du få möjlighet att representera skolan i något eller några externa arrangemang. Deltagande i externa arrangemang förutsätter att du uppvisar gott kamratskap under såväl profiltiden som övrig tid i skolan och att du efter förmåga tar stort ansvar för dina studier i helhet.

  Färdighetstest

  Vi använder oss av ett färdighetstest för att kunna göra ett urval bland dem som söker.

  Ridprofil

  Profilen Ridning på Gumaeliusskolan vänder sig till dig som vill utvecklas i din ridning och öka dina kunskaper i hästhantering och hästkunskap. I utbildningen kommer stor vikt att läggas på baskunskaper vilket gör att du som ambitiös ryttare har möjlighet att befästa och utveckla dina rid- och hästkunskaper. Baskunskaperna både i ridning och hästkunskap är grunden för att kunna utvecklas vidare som ryttare. Förutom ridutbildning får du utbildning i hästkunskap. Teoretiska och praktiska lektioner varvas i kursen.

  Ridprofilen på Gumaeliusskolan drivs i samarbete med Örebro Fältrittklubb och träningarna genomförs i Karlslunds ridhus.

  Profilansvarig på skolan är Åsa Holmström.

  Syfte

  Syftet med profilen ridning är att utveckla och befästa rid- och hästkunskap på basnivå samt bibehålla och utveckla ditt intresse för ridning och fysisk aktivitet. Målet för varje elev är att hen genom utbildningen ges möjlighet till utveckling som ryttare och får en ökad kunskap för hästen och dess behov.

  Vi vill förstärka elevens förmåga att själv ta ansvar för sin träning och sin ridning samt det djur hen får ansvaret för.

  Vi förväntar oss att du som elev visar intresse och är beredd att lägga ned den tid som krävs för din egen utveckling under de tre år du rider hos oss.

  Syftet med profilen är dessutom att träningen ska ha positiv inverkan på hela elevens skolsituation samt skapa goda förutsättningar för en aktiv och hälsosam livsstil.

  Metod

  Vi utbildar i ridning, hästhantering och hästkunskap med inriktning mot Svenska Ridsportförbundets tävlingsdiscipliner dressyr, hoppning och terräng.

  Vår utbildning bygger på Svenska Ridsportförbundets utbildning i klassisk ridning vilket innebär att ryttaren, med korrekt sits samt med den hjälpgivning som är vedertagen inom svensk ridtradition, rider hästen lösgjord i en ändamålsenlig form.

  I vår värdegrund ingår följande ledord: Kunskap, Öppenhet, Gemenskap. Dessa ledord genomsyrar utbildningen och eleverna förväntas omsätta dessa i praktiken.

  Utbildningen ger en bra grund för eleverna som vill utbilda sig vidare inom hästnäringen.

  Innehåll

  Ridning sker vid lärarledd lektion i grupp om högst 10–12 elever vid respektive lektionstillfälle.

  Ridning sker på ridskolans hästar (ponny och stor häst) på Örebro Fältrittklubbs anläggning i Karlslund.

  Utbildningen följer Svenska ridsportförbundets utbildningsplan för ryttarmärken:
  Åk 7 – märke II
  Åk 8 – märke III
  Åk 9 – märke IV

  I anslutning till ridtillfällena sker utbildning i stallet vad gäller skötsel av häst, sjukdomstecken hos häst och behandling, foder, persedelvård och allmän hästkunskap. Minst tre tillfällen per termin är avsatta för teori.

  Vid anläggningen finns en hästhållningspolicy som utarbetats ifrån Svenska Ridsportförbundets policy. Denna gäller för alla som hanterar och/eller rider hästar på anläggningen. Den beskriver rutiner, regler och klädsel som gäller för de olika momenten i hästhantering och ridning. Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum samt att arbetsuppgifterna löses på ett sätt som är säkert för häst och människa.

  Här berättar Åsa Holmström, profilansvarig, om ridprofilen

  Ridprofilen – en del av ämnet Idrott och hälsa

  Eftersom profilen utgör en del av ämnet idrott och hälsa så kommer de kunskaper och färdigheter som du uppvisar på profilen att tas med i bedömningen i ämnet idrott och hälsa. De delar av det centrala innehållet och kunskapskraven som främst kommer att behandlas inom profilen hittar du här nedanför.

  Utdrag ur Centralt innehåll i kursplanen för Idrott och hälsa årskurs 7–9

  • Komplexa rörelser inom idrott.
  • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning.
  • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter.
  • Arbetsställningar och belastning vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador.
  • Sambandet mellan rörelse, kost och hälsa.

  Utdrag ur Kunskapskrav för slutet av årskurs 9 i kursplanen för Idrott och hälsa

  • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
  • Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och fysiska aktiviteter.
  • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  • Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att beskriva och förutse risker som finns förknippade med olika fysiska aktiviteter.

  Färdighetstest

  Vi använder oss av ett färdighetstest för att kunna göra ett urval bland dem som söker.

  Specialidrott

  Är du intresserad av att utvecklas inom din idrott genom att få kvalitativ träning på schemat? I så fall är profilen Specialidrott på Gumaeliusskolan någonting för dig. Specialidrott vänder sig till dig som har ett stort intresse för din idrott och som vill utvecklas så mycket som möjligt. Oavsett vilken just din idrott är så kommer du att få möjlighet att ta del av träning anpassad efter dina behov.

  Förutom styrketräning, konditionsträning och mental träning så kommer du få lära dig mer om kost, uppladdning, avslappning och annat som hör en idrottares vardag till. Innehållet i kursen kommer att anpassas efter deltagarnas olika inriktningar och specialiteter.

  Ansvarig tränare för profilen är Jesper Höög.

  Syfte

  Syftet med profilen specialidrott är att:

  • ta tillvara och öka elevens intresse för sin idrott.
  • utveckla elevens individuella färdigheter inom sin idrott samt fungera som ett komplement till elevens träning i sin förening.
  • profilen ska ha positiv inverkan på elevens hela skolsituation.
  • verka för fair play, rörelseglädje, god gemenskap och skapa goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.

  Innehåll

  Genom att välja profilen specialidrott på Gumaeliusskolan får du möjligheten att, inom ramen för ämnet idrott och hälsa, tillsammans med andra idrottare utöva 90 minuters träning inriktad mot din idrott varje vecka. Fokus i träningen kommer att riktas mot följande:

  • styrketräning
  • konditionsträning
  • rörlighetsträning
  • träningslära och mental träning

  Innehållet i ovanstående moment kommer att anpassas till gruppen efter deltagarnas behov och inriktningar.

  Här berättar Jesper Höög, tränare, om profilen Specialidrott

  Specialidrott – en del av ämnet Idrott och hälsa

  Eftersom profilen utgör en del av ämnet Idrott och hälsa så kommer de kunskaper och färdigheter som du uppvisar på profilen tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa. De delar av det centrala innehållet och kunskapskraven som främst kommer att behandlas inom profilen hittar du här nedanför.

  Utdrag ur Centralt innehåll i kursplanen för Idrott och hälsa årskurs 7–9

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter.
  • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning.
  • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  • Arbetsställningar och belastning vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador.
  • Sambandet mellan rörelse, kost och hälsa.

  Utdrag ur Kunskapskrav för slutet av årskurs 9 i kursplanen för Idrott och hälsa

  • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
  • Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och fysiska aktiviteter.
  • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  • Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att beskriva och förutse risker som finns förknippade med olika fysiska aktiviteter.

  Färdighetstest

  Vi använder oss av ett färdighetstest för att kunna göra ett urval bland dem som söker.

  Padelprofil

  Profilen Padel vänder sig till dig som har ett stort intresse för din idrott och som vill utvecklas så mycket som möjligt.

  Profilen drivs i samarbete med We Are Padel och grupperna tränas av padeltränare från klubben WAP (tidigare Örebro Padelcenter). Profilansvarig är Mikael Jansson.

  Syfte

  Syftet med profilen Padel är att:

  • ta tillvara och öka elevens intresse för sin idrott.
  • utveckla elevens individuella färdigheter inom sin idrott, samt fungera som ett komplement till elevens träning i sin förening.
  • profilen ska ha positiv inverkan på elevens hela skolsituation.
  • verka för fair play, rörelseglädje, god gemenskap och skapa goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.

  Innehåll

  Genom att välja profilen Padel får du möjligheten att, inom ramen för ämnet Idrott och hälsa, tillsammans med andra idrottare utöva 90 minuters träning inriktad mot din idrott varje vecka. Fokus i träningen kommer att riktas mot följande:

  • teknik och spelförståelse.
  • styrka och konditionsträning.
  • rörlighetsträning och träningslära.

  Här berättar Ida-Maria Gelinder, profilansvarig, om padelprofilen

  Padelprofil – en del av ämnet Idrott och hälsa

  Eftersom profilen utgör en del av ämnet Idrott och hälsa kommer de kunskaper och färdigheter som du uppvisar på profilen tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa. De delar av det centrala innehållet och kunskapskraven som främst kommer att behandlas inom profilen hittar du här nedanför.

  Utdrag ur Centralt innehåll i kursplanen för Idrott och hälsa årskurs 7–9

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter.
  • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning.
  • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  • Arbetsställningar och belastning vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador.
  • Sambandet mellan rörelse, kost och hälsa.

  Utdrag ur Kunskapskrav för slutet av årskurs 9 i kursplanen för Idrott och hälsa

  • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
  • Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och fysiska aktiviteter.
  • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  • Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att beskriva och förutse risker som finns förknippade med olika fysiska aktiviteter.

  Färdighetstest

  Vi använder oss av ett färdighetstest för att kunna göra ett urval bland dem som söker.

  Träning och hälsa

  Profilen Träning och hälsa är vår enda profil utan färdighetstest. Tanken med denna profil är att erbjuda eleverna en bra variation av aktiviteter inom ramen för ämnet Idrott och hälsa. Undervisningen sker i mindre grupper och idrottslärare från skolan håller i aktiviteterna.

  Träning och hälsa vänder sig till dig som gillar att röra på dig och vill testa flera olika träningsformer och aktiviteter.

  Syfte

  Syftet med profilen Träning och hälsa är att:

  • ta tillvara och öka elevens intresse för fysisk aktivitet.
  • profilen ska ha positiv inverkan på elevens hela skolsituation.
  • verka för fair play, rörelseglädje, god gemenskap och skapa goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.

  Innehåll

  Eftersom profilen utgör en del av ämnet Idrott och hälsa kommer de kunskaper och färdigheter som du uppvisar på profilen tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa.

  Merparten av det centrala innehållet och kunskapskraven inom ämnet Idrott och hälsa kommer att behandlas inom profilen.

  Profilansvarig är förstelärare Mikael Jansson.

  Translate

  Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

  Örebro municipality in other languages

  Denna funktion fungerar inte i äldre versioner av Edge eller Internet Explorer.