Våra profiler

Alla elever på Gumaeliusskolan har en profil. Du kan välja mellan dans, fotboll, innebandy, ishockey, ridning, specialidrott, padel samt idrott och hälsa II. För att kunna göra ett urval bland dem som söker använder vi ett färdighetstest på alla profiler utom träning och hälsa. Om du inte aktivt väljer en profil, får du profilen träning och hälsa. Här kan du läsa mer om alla profiler och hur du söker profil.

Syftet med våra profiler är att öka elevernas motivation för skolarbetet. Att få utöva ett stort intresse under skoltiden gör att eleverna blir mer motiverade i alla skolans ämnen. Profiltiden är en del av ämnet idrott och hälsa.

Så här söker du

För att kunna göra ett urval bland dem som söker använder vi ett färdighetstest på alla profiler utom profilen Träning och hälsa.

 1. Först anmäler du ditt barn till färdighetstest, som barnet sedan deltar i.
 2. Sedan söker du skola och profil via e-tjänsten på orebro.se/sokaskola, se länk nedan.

Ansök om skola och profil

Ansök om skola och profil

Mer information om respektive profil

Dansprofil

Är du intresserad av att utveckla dina kunskaper i dans och att få träna dans på skoltid? Då är profilen Dans på Gumaeliusskolan någonting för dig. Profilen vänder sig till dig som har ett brinnande intresse för dans och som satsar på att bli så bra som möjligt inom dans. Dansen är på Tegelbruket.

Profilansvarig på skolan: Anna-Frida Nordberg.

Syfte

Syftet med profilen Dans är att:

 • skapa rörelseglädje samt bibehålla och stärka elevens intresse för dans.
 • utveckla elevens individuella färdigheter inom idrotten samt fungera som ett komplement till träningen utanför skolan.
 • skapa ökad kroppskontroll, stärkt självkänsla samt ge goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.
 • den ska ha en positiv inverkan på elevens hela skolsituation.
 • ge insikt i olika kroppsuttryck samt skapa kännedom om termer, teknik och stilar inom dans.

Innehåll

Genom att välja profilen Dans på Gumaeliusskolan får du möjligheten att inom ramen för ämnet Idrott och hälsa, tillsammans med andra dansare utöva 90 minuters dansträning varje vecka. Fokus i träningen kommer att riktas mot följande:

 • jazzdans, modern dans och hiphop/street.
 • teknikkunskap utifrån jazzdansen.
 • teori/praktik om uppvärmning, anatomi och dansens historia.
 • egna koreografier.
 • styrketräning och rörlighet.
 • dansföreställningar och uppvisningar.
 • rytmik och puls.

Arrangemang utanför skolan

Inom ramen för profilen kommer du att få möjlighet att delta i något/några arrangemang både i och utanför skolan. Deltagande i externa arrangemang förutsätter att du uppvisar gott kamratskap under såväl profiltiden som övrig skoltid och att du tar ansvar för dina studier.

Dansprofilen – En del av ämnet Idrott och hälsa

Idrottsprofilerna på Gumaeliusskolan är en del av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Uppgifter som utförs inom profilen kommer att bedömas av ansvarig lärare betygskriterierna för ämnet Idrott och hälsa. Under varje årskurs kommer ordinarie idrottslärare att ge olika teoriuppgifter som ska göras utifrån elevernas profil, de upgifter bedöms av idrottsläraren.

Utdrag ur centralt innehåll, årskurs 7-9 (Kursplan - Idrott och hälsa)

 • Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
 • Träningslära: Konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.
 • Planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Kroppsideal och normer inom rörelsekulturer. Hur de påverkar individers möjlighet till deltagande i olika aktiviteter.
 • Doping och lagar och andra bestämmelser som reglerar förbud mot doping.
 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värderingar av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning och tekniker för rörelseutföranden.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

Utdrag ur Betygskriterier för slutet av årskurs 9 (Kursplan - Idrott och hälsa)

 • Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till syftet med aktiviteterna.
 • Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av hälsa.
 • Eleven värderar sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
 • Eleven förebygger på ett fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter.

Fotbollsprofil

Är du intresserad av att utvecklas som fotbollsspelare och att få träna fotboll på skoltid? I så fall är profilen Fotboll på Gumaeliusskolan någonting för dig. Fotbollsprofilen vänder sig till dig som har ett stort intresse för din idrott och som vill utvecklas så mycket som möjligt som fotbollsspelare. Fotbollsprofilen tränar på Karlslund Arena.

Profilansvarig på skolan: Svante Dahlkvist.

Syfte

Syftet med profilen är att:

 • ta tillvara och öka elevens intresse för fotboll och fysisk träning.
 • utveckla elevens individuella färdigheter inom sin idrott samt fungera som ett komplement till elevens träning i sin förening.
 • profilen ska ha positiv inverkan på elevens hela skolsituation.
 • verka för fair play, rörelseglädje, god gemenskap och skapa goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.

Innehåll

Genom att välja profilen fotboll på Gumaeliusskolan får du möjligheten att, inom ramen för ämnet Idrott och hälsa, tillsammans med andra fotbollsspelare utöva 90 minuters träning inriktad mot din idrott varje vecka. Fokus i träningen kommer att riktas mot följande:

 • teknik (individuell teknik).
 • taktik och spelförståelse.
 • träning av den fysiska förmågan (uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och snabbhet).
 • träningslära (kost, vila, mental träning m.m.

Arrangemang utanför skolan

Inom ramen för denna profil kan du få möjlighet att representera skolan i något eller några externa arrangemang. Deltagande i externa arrangemang förutsätter att du uppvisar gott kamratskap under såväl profiltiden som övrig tid på skolan samt att du efter förmåga tar stort ansvar för dina studier i helhet.

Fotbollsprofilen – en del av ämnet Idrott och hälsa

Då profilen utgör en del av ämnet Idrott och hälsa kommer de kunskaper och färdigheter som du uppvisar på profilen tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa. De delar av det centrala innehållet och betygskriterierna som främst kommer att behandlas inom profilen hittar du här nedan. Under varje årskurs kommer ordinarie idrottslärare att ge olika teoriuppgifter som ska göras urifrån elevens profil, de uppgifterna bedöms sedan av idrottsläraren.

Utdrag ur Centralt innehåll, årskurs 7–9 (Kursplan - Idrott oc hälsa)

 • Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter , inomhus och utomhus.
 • Träningslära: Konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.
 • Planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Kroppsideal och normer inom rörelsekulturer. Hur de påverkar individers möjlighet till deltagande i olika aktiviteter.
 • Doping och lagar och andra bestämmelser som reglerar förbud mot doping.
 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värderingar av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning och tekniker för rörelseutföranden.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

Utdrag ur Betygskriterier för slutet av årskurs 9 (Kursplanen - Idrott och hälsa)

 • Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till syftet med aktiviteterna.
 • Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Eleven värderar sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
 • Eleven förebygger på ett fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter.

Gymnastikprofil

Hösten 2024 startar Gumaeliusskolan en gymnastikprofil och den riktar sig främst till dig som redan utövar gymnastik på din fritid. Gymnastikprofilen kommer bli ett perfekt komplement till din gymnastikträning på fritiden. Och genom profilen får du möjlighet att utvecklas inom gymnastikens olika delar. Gymnastikprofilen är i samarbete med Gymnastikföreningen i Örebro och genomförs i Risbergskas idrotthall.

Profilansvarig på skolan: Satu Sandberg.

Syfte

Syftet med profilen gymnastik är att:

 • skapa rörelseglädje samt bibehålla och stärka elevernas intresse för gymnastik.
 • utveckla elevens individuella färdigheter inom idrotten samt fungera som ett komplement till träningen utanför skolan.
 • skapa ökad kroppskontroll, stärka självkänsla samt ge goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.
 • den ska ha en positiv inverkan på elevens hela skolsituation.
 • ge insikt i olika kroppsuttryck samt skapa kännedom om termer, teknik och stilar inom gymnastik.

Innehåll

Genom att välja profilen Gymnastik får du möjligheten att inom ramen för ämnet idrott och hälsa, tillsammans med andra gymnaster utöva 90 minuters gymnastikträning varje vecka. Fokus i träningen kommer att riktas mot följande:

 • Tumling
 • Trampett
 • Fristående
 • Teknik
 • Styrka
 • Smidighet

Gymnastikprofilen - en del av ämnet Idrott och hälsa

Idrottsprofilerna på Gumaeliusskolan är en del av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Det innebär att vissa delar av det centrala innehållet i ämnet är centralt även inom profilerna. Uppgifter som utförs inom profilen kommer att bedömas av ansvarig lärare mot kunskapskraven för ämnet Idrott och hälsa.

Utdrag ur Centralt innehåll, årskurs 7–9 (Kursplan - Idrott och hälsa)

 • Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.
 • Träningslära: Konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.
 • Planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Kroppsideal och normer inom rörelsekulturer. Hur de påverkar individers möjlighet till deltagande i olika aktiviteter.
 • Doping och lagar och andra bestämmelser som reglerar förbud mot doping.
 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värderingar av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning och tekniker för rörelseutföranden.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

Utdrag ur betygskriterier för slutet av årskurs 9 (Kursplan - Idrott och hälsa)

 • Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till syftet med aktiviteterna.
 • Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av hälsa.
 • Eleven värderar sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
 • Eleven förebygger på ett fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter.

Färdighetstest

Vi använder oss av ett färdighetstest för att kunna göra ett urval bland dem som söker.

Innebandyprofil

Är du intresserad av att utvecklas som innebandyspelare och att få träna innebandy på skoltid? I så fall är profilen Innebandy på Gumaeliusskolan någonting för dig. Innebandyprofilen vänder sig till dig som har ett stort intresse för din idrott och som vill utvecklas så mycket som möjligt som innebandyspelare. Innebandyprofilen är på Tegelbruket.

Profilansvarig för skolan: Edvin Eriksson.

Syfte

Syftet med profilen Innebandy är att:

 • ta tillvara och öka elevens intresse för innebandy och fysisk träning.
 • utveckla elevens individuella färdigheter inom sin idrott samt fungera som ett komplement till elevens träning i sin förening.
 • profilen ska ha positiv inverkan på elevens hela skolsituation.
 • verka för fair play, rörelseglädje, god gemenskap och skapa goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.

Innehåll

Genom att välja profilen innebandy på Gumaeliusskolan får du möjligheten att, inom ramen för ämnet Idrott och hälsa, tillsammans med andra innebandyspelare utöva 90 minuters träning inriktad mot din idrott varje vecka. Fokus i träningen kommer att riktas mot följande:

 • teknik (individuell teknik).
 • taktik och spelförståelse.
 • träning av den fysiska förmågan (uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och snabbhet).
 • träningslära (kost, vila, mental träning m.m.).

Arrangemang utanför skolan

Inom ramen för denna profil kan du få möjlighet att representera skolan i något eller några externa arrangemang. Deltagande i externa arrangemang förutsätter att du uppvisar gott kamratskap under såväl profiltiden som övrig tid på skolan samt att du efter förmåga tar stort ansvar för dina studier i helhet.

Innebandyprofilen – en del av ämnet Idrott och hälsa

Då profilen utgör en del av ämnet idrott och hälsa kommer de kunskaper och färdigheter som du uppvisar på profilen tas med i bedömningen i ämnet idrott och hälsa. De delar av det centrala innehållet och betygskriterier som främst kommer att behandlas inom profilen hittar du här nedan. Inom varje årskurs kommer ordinarie idrottslärare att ge olika teoriuppgifter som ska göras utifrån elevens profil, de uppgifterna bedöms sedan av idrottsläraren.

Utdrag ur Centralt innehåll, årskurs 7–9 (Kursplan - Idrott och hälsa)

 • Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter , inomhus och utomhus.
 • Träningslära: Konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.
 • Planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Kroppsideal och normer inom rörelsekulturer. Hur de påverkar individers möjlighet till deltagande i olika aktiviteter.
 • Doping och lagar och andra bestämmelser som reglerar förbud mot doping.
 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värderingar av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning och tekniker för rörelseutföranden.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

Utdrag ur betygskriterier för slutet av årskurs 9 (Kursplan - Idrott och hälsa)

 • Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till syftet med aktiviteterna.
 • Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av hälsa.
 • Eleven värderar sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
 • Eleven förebygger på ett fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter.

Hockeyprofil

Är du intresserad av att utvecklas som ishockeyspelare och att få träna ishockey på skoltid? I så fall är profilen Ishockey på Gumaeliusskolan någonting för dig. Ishockeyprofilen vänder sig till dig som har ett stort intresse för din idrott och som vill utvecklas så mycket som möjligt som hockeyspelare. Träningarna genomförs på Trängen i samarbete med Örebro Hockey Ungdom.

Profilansvarig på skolan: Jesper Höög.

Syfte

Syftet med profilen Ishockey är att:

 • ta tillvara och öka elevens intresse för ishockey och fysisk träning.
 • utveckla elevens individuella färdigheter inom sin idrott samt fungera som ett komplement till elevens träning i sin förening.
 • profilen ska ha positiv inverkan på elevens hela skolsituation.
 • verka för fair play, rörelseglädje, god gemenskap och skapa goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.

Innehåll

Utveckling av idrottslig prestationsförmåga är en långsiktig process. Det fordras många års intensiv träning innan man kan nå sin fulla potential. Genom att välja profilen Ishockey på Gumaeliusskolan får du möjligheten att, inom ramen för ämnet Idrott och hälsa, tillsammans med andra hockeyspelare utöva 90 minuters träning inriktad mot din idrott varje vecka. Fokus i träningen kommer att riktas mot följande:

 • teknik (individuell teknik).
 • taktik och spelförståelse.
 • träning av den fysiska förmågan (uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och snabbhet).
 • träningslära och faktorerna som påverkar prestationsförmågan (kost, vila, egen träning, mental träning m.m.).

Arrangemang utanför skolan

Inom ramen för denna profil kan du få möjlighet att representera skolan i något eller några externa arrangemang. Deltagande i externa arrangemang förutsätter att du uppvisar gott kamratskap under såväl profiltiden som övrig tid i skolan och att du efter förmåga tar stort ansvar för dina studier i helhet.

Hockeyprofil – en del av ämnet Idrott och hälsa

Eftersom profilen är en del av ämnet idrott och hälsa så kommer de kunskaper och färdigheter som du uppvisar på profilen att tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa. De delar av det centrala innehållet och betygskriterier som främst kommer att behandlas inom profilen hittar du här nedan. Under varje årskurs kommer ordinarie idrottslärare att ge olika teoriuppgifter som ska göras utifrån elevens profil, de uppgifterna bedöms sedan av idrottsläraren.

Utdrag ur Centralt innehåll, årskurs 7–9 (Kursplan - Idrott och hälsa)

 • Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
 • Träningslära: Konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.
 • Planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Kroppsideal och normer inom rörelsekulturer. Hur de påverkar individers möjlighet till deltagande i olika aktiviteter.
 • Doping och lagar och andra bestämmelser som reglerar förbud mot doping.
 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värderingar av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning och tekniker för rörelseutföranden.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

Utdrag ur Betygskriterier för slutet av årskurs 9 (Kursplan - Idrott och hälsa)

 • Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till syftet med aktiviteterna.
 • Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av hälsa.
 • Eleven värderar sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
 • Eleven förebygger på ett fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter.

Padelprofil

Har du ett brinnande intresse för Padel och vill utvecklas genom att träna på skoltid? I så fall är Padelprofilen på Gumaeliusskolan någonting för dig. Profilen vänder sig till dig som har ett stort intresse för din idrott och som vill utvecklas så mycket som möjligt inom Padel. Padelprofilen är på WAP Aspholmen.

Profilansvarig på skolan: Ingemar Johansson och Valdemar Gelinder.

Syfte

Syftet med profilen Padel är att:

 • ta tillvara och öka elevens intresse för sin idrott.
 • utveckla elevens individuella färdigheter inom sin idrott, samt fungera som ett komplement till elevens träning i sin förening.
 • profilen ska ha positiv inverkan på elevens hela skolsituation.
 • verka för fair play, rörelseglädje, god gemenskap och skapa goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.

Innehåll

Genom att välja profilen Padel på Gumaelius får du möjligheten att, inom ramen för ämnet Idrott och hälsa, tillsammans med andra idrottare utöva 90 minuters träning inriktad mot din idrott varje vecka. Fokus i träningen kommer att riktas mot följande:

 • teknik (individuell teknik).
 • taktik och spelförståelse.
 • träning av den fysiska förmågan (uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och snabbhet).
 • träningslära (kost, vila, mental träning m.m.).

Padelprofil – en del av ämnet Idrott och hälsa

Eftersom profilen utgör en del av ämnet Idrott och hälsa kommer de kunskaper och färdigheter som du uppvisar på profilen tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa. De delar av det centrala innehållet och kunskapskraven som främst kommer att behandlas inom profilen hittar du här nedan. Under varje årskurs kommer ordinarie idrottslärare ge olika teoriuppgifter som ska göras utifrån elevens profil, de uppgifter bedömer idrottsläraren.

Utdrag ur Centralt innehåll, årskurs 7–9 (Kursplan - Idrott och hälsa)

 • Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
 • Träningslära: Konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.
 • Planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Kroppsideal och normer inom rörelsekulturer. Hur de påverkar individers möjlighet till deltagande i olika aktiviteter.
 • Doping och lagar och andra bestämmelser som reglerar förbud mot doping.
 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värderingar av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning och tekniker för rörelseutföranden.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

Utdrag ur Betygskriterier för slutet av årskurs 9 (Kursplan - Idrott och hälsa)

 • Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till syftet med aktiviteterna.
 • Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av hälsa.
 • Eleven värderar sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
 • Eleven förebygger på ett fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter.

Ridprofil

Profilen Ridning på Gumaeliusskolan vänder sig till dig som vill utvecklas i din ridning och öka dina kunskaper i hästhantering och hästkunskap. I utbildningen kommer stor vikt att läggas på baskunskaper vilket gör att du som ambitiös ryttare har möjlighet att befästa och utveckla dina rid- och hästkunskaper. Baskunskaperna både i ridning och hästkunskap är grunden för att kunna utvecklas vidare som ryttare.

Ridprofilen på Gumaeliusskolan drivs i samarbete med Örebro Fältrittklubb och träningarna genomförs i Karlslunds ridhus.

Profilansvarig på skolan är Åsa Holmström.

Syfte

Syftet med profilen ridning är att utveckla och befästa rid- och hästkunskap på basnivå samt bibehålla och utveckla ditt intresse för ridning och fysisk aktivitet. Målet för varje elev är att hen genom utbildningen ges möjlighet till utveckling som ryttare och får en ökad kunskap för hästen och dess behov.

Vi vill förstärka elevens förmåga att själv ta ansvar för sin träning och sin ridning samt det djur hen får ansvaret för.

Vi förväntar oss att du som elev visar intresse och är beredd att lägga ned den tid som krävs för din egen utveckling under de tre år du rider hos oss.

Syftet med profilen är dessutom att träningen ska ha positiv inverkan på hela elevens skolsituation samt skapa goda förutsättningar för en aktiv och hälsosam livsstil.
Utbildningen ger en bra grund för eleverna som vill utbilda sig vidare inom hästnäringen.

Metod

Vi utbildar i ridning, hästhantering och hästkunskap med inriktning mot Svenska Ridsportförbundets tävlingsdiscipliner dressyr, hoppning och terräng.

Vi utgår från Svenska Ridsportförbundets utbildning i klassisk ridning vilket innebär att ryttaren, med korrekt sits samt med den hjälpgivning som är vedertagen inom svensk ridtradition, rider hästen lösgjord i en ändamålsenlig form.

I ÖFK:s värdegrund ingår följande ledord: Kunskap, Öppenhet, Gemenskap. Dessa ledord genomsyrar utbildningen och eleverna förväntas omsätta dessa i praktiken.

Teoretiska och praktiska lektioner varvas i kursen.

Innehåll

Ridning sker vid ridlärarledd lektion i grupp om max 12 st. vid respektive lektionstillfälle.

Ridning sker på ridskolans hästar (ponny och stor häst). Ridningen sker på Örebro Fältrittklubbs anläggning i Karlslund.

Utbildningen följer Svenska ridsportförbundets utbildningsplan för ryttarmärken:
Åk 7 – märke II
Åk 8 – märke III
Åk 9 – märke IV

I anslutning till ridtillfällena sker utbildning i stallet vad gäller skötsel av häst, sjukdomstecken hos häst och behandling, foder, persedelvård och allmän hästkunskap. Minst tre tillfällen per termin är avsatta för teori.

Vid anläggningen finns en hästhållningspolicy som utarbetats ifrån Svenska Ridsportförbundet. Denna gäller för alla som hanterar och/eller rider hästar på anläggningen. Den beskriver rutiner, regler och klädsel som gäller för de olika momenten i hästhantering och ridning. Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum samt att arbetsuppgifterna löses på ett sätt som är säkert för häst och människa.

Ridprofilen – en del av ämnet Idrott och hälsa

Eftersom profilen utgör en del av ämnet idrott och hälsa så kommer de kunskaper och färdigheter som du uppvisar på profilen att tas med i bedömningen i ämnet idrott och hälsa. De delar av det centrala innehållet och betygskriterierna som främst kommer att behandlas inom profilen hittar du här nedan. Under varje årskurs kommer ordinarie idrottslärare att ge olika teoriuppgifter som ska göras utifrån elevens profil, de uppgifterna bedöms sedan av idrottsläraren.

Utdrag ur Centralt innehåll årskurs 7–9 (Kursplan - Idrott och hälsa)

 • Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
 • Träningslära: konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.
 • Planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Kroppsideal och normer inom olika rörelsekulturer. Hur de påverkar individers möjlighet till deltagande i olika aktiviteter.
 • Doping och lagar och andra bestämmelser som reglerar förbud mot doping.
 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värdering av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning och tekniker för rörelseutföranden.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

Utdrag ur Betygskriterier för slutet av årskurs 9 (Kursplan - Idrott och hälsa)

 • Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till syftet med aktiviteterna.
 • Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Eleven värderar sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
 • Eleven förebygger på ett fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter.

Specialidrott

Är du intresserad av att utvecklas inom din idrott genom att få kvalitativ träning på schemat? I så fall är profilen specialidrott på Gumaeliusskolan någonting för dig. Specialidrott vänder sig till dig som har ett stort intresse för din idrott och som vill utvecklas så mycket som möjligt. Oavsett vilken just din idrott är så kommer du att få möjlighet att träna och utveckla färdigheter som gynnar din idrottsutövning. Specialidrottsprofilen är på Tegelbruket.

Profilansvarig på skolan: Simon Lundin.

Syfte

Syftet med profilen specialidrott är att:

 • ta tillvara och öka elevens intresse för sin idrott.
 • utveckla elevens individuella färdigheter inom sin idrott samt fungera som ett komplement till elevens träning i sin förening.
 • profilen ska ha positiv inverkan på elevens hela skolsituation.
 • verka för fair play, rörelseglädje, god gemenskap och skapa goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.

Innehåll

Genom att välja profilen specialidrott på Gumaeliusskolan får du möjligheten att, inom ramen för ämnet idrott och hälsa, tillsammans med andra idrottare utöva 90 minuters träning inriktad mot din idrott varje vecka. Fokus i träningen kommer att riktas mot följande:

 • styrketräning
 • konditionsträning
 • rörlighetsträning
 • träningslära och mental träning

Innehållet i ovanstående moment kommer att anpassas till gruppen efter deltagarnas behov och inriktningar.

Arrangemang utanför skolan

Inom ramen för denna profil kan du få möjlighet att representera skolan i något eller några externa arrangemang. Deltagande i externa arrangemang förutsätter att du uppvisar gott kamratskap under såväl profiltiden som övrig tid i skolan och att du efter förmåga tar stort ansvar för dina studier i helhet.

Specialidrottsprofil – en del av ämnet Idrott och hälsa

Då profilen utgör en del av ämnet Idrott och hälsa så kommer de kunskaper och färdigheter som du uppvisar på profilen tas med i bedömningen i ämnet idrott och hälsa. De delar av det centrala innehållet och betygskriterierna som främst kommer att behandlas inom profilen hittar du här nedan. Under varje årskurs kommer ordinarie idrottslärare att ge olika teoriuppgifter som ska göras utifrån elevens profil, de uppgifterna bedöms sedan av idrottsläraren.

Utdrag ur Centralt innehåll årskurs 7–9 (Kursplan - Idrott och hälsa)

 • Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
 • Träningslära: Konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.
 • Planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Kroppsideal och normer inom rörelsekulturer. Hur de påverkar individers möjlighet till deltagande i olika aktiviteter.
 • Doping och lagar och andra bestämmelser som reglerar förbud mot doping.
 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värderingar av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning och tekniker för rörelseutföranden.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

Utdrag ur Betygskriterier för slutet av årskurs 9 (Kursplan - Idrott och hälsa)

 • Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till syftet med aktiviteterna.
 • Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av hälsa.
 • Eleven värderar sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
 • Eleven förebygger på ett fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter.

Idrott och hälsa II

Profilen Idrott och hälsa II är vår enda profil utan färdighetstest. Profilen är en del av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa men här genomförs undervisningen i lite mindre grupp och med större variation. Idrott och hälsa II vänder sig till dig som gillar att röra på dig och vill testa flera olika träningsformer och aktiviteter.

Syfte

Syftet med profilen Idrott och hälsa II är att:

 • ta tillvara och öka elevens intresse för fysisk aktivitet.
 • profilen ska ha positiv inverkan på elevens hela skolsituation.
 • verka för fair play, rörelseglädje, god gemenskap och skapa goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.

Innehåll

Då profilen utgör en del av ämnet Idrott och hälsa kommer de kunskaper och färdigheter som du uppvisar på profilen tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa. De delar av det centrala innehållet och betygskriterier som främst kommer att behandlas inom profilen hittar du nedan. Under varje årskurs kommer ordinarie idrottslärare att ge olika teoriuppgifter som ska göras utifrån elevens profil, de uppgifter bedöms sedan av idrottsläraren.

Utdrag ur centralt innehåll, årskurs 7-9 (Kursplan - Idrott och hälsa)

 • Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
 • Träningslära: Konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.
 • Planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Kroppsideal och normer inom rörelsekulturer. Hur de påverkar individers möjlighet till deltagande i olika aktiviteter.
 • Doping och lagar och andra bestämmelser som reglerar förbud mot doping.
 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värderingar av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning och tekniker för rörelseutföranden.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

Utdrag ur Betygskriterier för slutet av årskurs 9 (Kursplan - Idrott och hälsa)

 • Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till syftet med aktiviteterna.
 • Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av hälsa.
 • Eleven värderar sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
 • Eleven förebygger på ett fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter.

Profilansvarig är förstelärare Mikael Jansson.