För dig som är elev eller förälder

Här finns information för dig som är elev eller förälder till elev på Gumaeliusskolan, till exempel information om studiehjälp, studie- och yrkesvägledning och skolskjuts.

Trygghetsarbete

Vi arbetar för att skolan ska vara en trygg och säker plats där alla behandlas lika. Om du upplever att du eller någon kompis blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt, ska du kontakta skolan. Samma gäller för dig som är förälder och som upplever att ditt barn blir illa behandlat.

På orebro.se kan du läsa mer om hur Örebro kommun arbetar för att skapa en trygg skola för alla. Länk till annan webbplats.

Studiestöd

Gumaeliusskolan erbjuder studiestöd varje vecka:

Tisdag–torsdag: kl. 15–16.30 På tisdagarna är Linje 14 är med.

Lovskola

I samband med sportlov, påsklov, sommarlov och höstlov erbjuder vi lovskola. Till lovskolan anmäler du dig via din mentor.

Linje 14

Linje 14 är ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun. Linje 14 har funnits sedan 2003. Syftet med Linje 14:s verksamhet är att motivera ungdomar till högre studier. Linje 14 samarbetar i dagsläget med sex olika högstadieskolor i Örebro kommun.

Linje 14 erbjuder elever studiehjälp varje vecka. Studiehjälpen leds av studentambassadörer från Örebro universitet tillsammans med personal på skolan. Studentambassadörer har en mängd olika utbildningsinriktningar och kunskapsbakgrund, exempelvis studerar de till lärare, socionomer, jurister, ekonomer och läkare. Denna vetenskapliga bredd bidrar till en stor kunskapskälla som eleverna kan ta hjälp av vid studiehjälpstillfällena. Studiehjälpen är även ett tillfälle för eleverna att diskutera framtida studieval och få råd och hjälp kring studieteknik.

I slutet av varje termin delar Linje 14 ut motivationsstipendium till de elever som under Linje 14:s studiehjälpspass arbetat målmedvetet och visat på god utveckling och ansvarstagande för de egna studierna.

På Gumaeliusskolan erbjuder Linje 14 studiehjälp på tisdagar kl. 15–16.30.

Vill du veta mer om Linje 14?

Läs mer om Linje 14 på oru.se (Örebro universitet). Länk till annan webbplats.

Du kan även kontakta någon av Linje 14:s medarbetare för mer information.

Pia Ridderby, verksamhetsansvarig
pia.ridderby@oru.se
019-30 10 99

Kenan Keljalic, aktivitetssamordnare
kenan.keljalic@oru.se
019-30 31 70

Linnéa Hane, projektmedarbetare
linnea.hane@oru.se
019-30 39 98

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarens uppgift är att hjälpa eleverna inför kommande studie- och yrkesval. I arbetet ingår också att vara ett stöd för lärarna och övrig personal på skolan då studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Det kan handla om arbete, yrken, olika typer av möjliga studievägar, motivation, självkännedom och mycket annat. Tillsammans arbetar vi på skolan för att eleverna ska vara väl förberedda inför kommande studie- och yrkesval.

Kontakta mig

Du som vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor eller om du/ni önskar vara med på samtal hos mig.

Anna Rosmark
anna.rosmark@orebro.se
019-21 22 47

Information inför ansökan till gymnasiet

På orebro.se finns information om vilka gymnasieskolor som finns i Örebro och vilka program som finns på respektive skola.

Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för alla elever i Örebro län. På orebro.se/gymnasieantagningen Länk till annan webbplats. hittar du mer information om hur du söker till gymnasiet, inloggning till ansökningssystemet, tidsplan med mera.

Information om skolskjuts

Beroende på hur långt ditt barn har till skolan, skolvägens trafiksäkerhet och andra omständigheter kan ni ha rätt till skolskjuts. Skolskjuts gäller resor mellan folkbokföringsadressen och skolan. För resor till och från fritids kan ni inte få skolskjuts.

Mer information om skolskjuts och hur ni ansöker finns på orebro.se. Länk till annan webbplats.

Försäkring för elever i för-, grund- och gymnasieskola

Barn och elever som går i Örebro kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Läs mer om olycksfallsförsäkringen på orebro.se. Länk till annan webbplats.

Snabblänkar