På Örebro kommuns webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Kontakt

Grundsärskolan

På Engelbrektsskolan finns även grundsärskola. Grundsärskolan är en skolform för de elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning. Grundsärskolan har en egen läroplan och egna kursplaner.

På Engelbrektsskolans grundsärskola finns inriktningarna ämnen och ämnesområden.

Inriktning ämnen

Inriktning ämnen finns från årskurs 4. På denna inriktning läser eleverna ämnena bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, NO, SO, slöjd, svenska och teknik. Eleverna får betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare önskar det.

Inriktning ämnesområden

Inriktning ämnesområden finns från årskurs 7. Inriktningen vänder sig till elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans inriktning ämnen. Här läser eleven istället ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Undervisningen sker i åldersblandade klasser.

Vår verksamhet

Elevernas skoldag liknar på många sätt grundskolans men praktiska och estetiska ämnen har större utrymme. Antalet elever per klass är lägre än i grundskolan.

Vårt läge gör att vi kan ta del av en fantastisk miljö ute med närhet till Stadsparken och Oset.

Video om grundsärskolan

I videon berättar grundsärskolans rektor om verksamheten. I slutet av videon visas också delar av skolans lärmiljö.

Sammanfattning av videons innehåll i textform

Vilka kursplaner inom grundsärskolan undervisar ni i?

På Engelbrektsskolan grundsärskola undervisas det i kursplanerna ämnen och ämnesområden. Ämnen undervisas i årskurs 4–9 och ämnesområden årskurs 7–9.

Vad är bra med Engelbrektsskolans grundsärskola?

På Engelbrektsskolan arbetar kompetent personal och att det undervisas i båda kursplanerna gör det möjligt att utmana eleverna utifrån sina förutsättningar.

Vad är speciellt med Engelbrektsskolans grundsärskola?

Eleverna som går i grundsärskolan delar vissa lokaler med eleverna i grundskolan. På skolan finns även en dansprofil. Eleverna i grundsärskolan har dans på schemat.

Hur kan en skoldag se ut på Engelbrektsskolans grundsärskola?

Eleverna möts av personalen när de kommer till skolan. Skoldagen börjar med en samling där skolvärdar presenterar vad som ska hända under dagen. Undervisningens sker i elevernas klassrum eller i skolans specialsalar. Eleverna äter mat tillsammans med grundskolans elever. I matsalen har eleverna bestämda platser där de sitter varje dag.

Eleverna i årskurs 4–6 har fritids med grundskolans elever. Vissa elever i årskurs 7–9 åker till ungdomsfritids.

Kontaktuppgifter till grundsärskolan

Du når oss säkrast kl. 7.30–8.15 och kl. 14.30–15.

Telefon- och mobilnummer till respektive inriktning på grundsärskolan

Enhet

Telefon

Mobil

Inriktning ämnen

019-21 29 82

076-551 67 23

Inriktning ämnesområden

019-21 31 30

076-551 14 10

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Denna funktion fungerar inte i äldre versioner av Edge eller Internet Explorer.