Anpassad grundskola

På Engelbrektsskolan finns även anpassad grundskola. Anpassad grundskola är en skolform för de elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning. Anpassad grundskola har en egen läroplan och egna kursplaner.

På Engelbrektsskolans anpassade grundskola finns inriktningarna ämnen och ämnesområden.

Inriktning ämnen

Inriktning ämnen finns från årskurs 4. På denna inriktning läser eleverna ämnena bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, NO, SO, slöjd, svenska och teknik. Eleverna får betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare önskar det.

Inriktning ämnesområden

Inriktning ämnesområden finns från årskurs 7. Inriktningen vänder sig till elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i den anpassade grundskolan inriktning ämnen. Här läser eleven istället ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Undervisningen sker i åldersblandade klasser.

Vår verksamhet

Elevernas skoldag liknar på många sätt grundskolans men praktiska och estetiska ämnen har större utrymme. Antalet elever per klass är lägre än i grundskolan.

Vårt läge gör att vi kan ta del av en fantastisk miljö ute med närhet till Stadsparken och Oset.

Video om anpassad grundskola

I videon berättar anpassad grundskolas rektor om verksamheten. I slutet av videon visas också delar av skolans lärmiljö.

Kontaktuppgifter till anpassad grundskola

Du når oss säkrast kl. 7.30–8.15 och kl. 14.30–15.

Telefon- och mobilnummer till respektive inriktning på anpassad grundskola

Enhet

Telefon

Mobil

Inriktning ämnen

019-21 29 82

076-551 67 23

Inriktning ämnesområden

019-21 31 30

076-551 14 10