Kontakt

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Almby skola och vår personal. Här finns även information om hur du gör om du vill framföra synpunkter på vår verksamhet.

Telefon och adress

Expedition: 019-21 10 00
E-post: almby.skola@orebro.se

Besöksadress: Prostvägen 10
Postadress: Box 31220, 701 35 Örebro

Sjukanmälan

Kontaktuppgifter till skolans personal, fritids, elevhälsa och skolrestaurang

Kontaktuppgifter till skolledning, administration och vaktmästeri

Telefon och e-post till skolledning, administration, vaktmästeri och studie- och yrkesvägledare

Namn

Titel

Telefon

E-post

Helena Larsson

Bitr. rektor F–3

019‑21 51 18

helena.larsson@orebro.se

Agneta Hedlund Medin

Bitr. rektor 4–6

019‑21 51 19


agneta.hedlund.medin@orebro.se

Viktoria Holmgren

Rektor 7–9 och grundsärskola ämnen 7–9

019-21 38 01

viktoria.holmgren@orebro.se

Henrik Ljung

Bitr. rektor 7-9

019-21 60 54

henrik.ljung@orebro.se

Helmina Pallhed

Bitr. rektor grundsärskola ämnesområden 1–9 och ämnen 4–6

019-21 37 13

helmina.pallhed@orebro.se

Christine Ohlsson

Adm. chef
Serviceteam

019-21 38 29

christine.ohlsson@orebro.se

Rouya Zafardoust Gharviri

Administratör F–6

019-21 31 36

rouya.zafardoust.gharviri@orebro.se

Anna Norström

Administratör åk 7–9 och grundsärskola, ämnesområden 1–9 och ämnen 7–9

019-21 38 00

anna.norstrom@orebro.se

Elvir Bajagilovic

IT-tekniker

019-21 10 05

elvir.bajagilovic@orebro.se

Per-Eric Jonzon

Vaktmästare

019-21 38 11

per-eric.jonzon@orebro.se

Ann-Louise "Lollo" Hedström

Studie- och yrkesvägledare

019-21 38 05

ann‑louise.hedstrom@orebro.se

Kontaktuppgifter till arbetslagen

Telefonnummer till arbetslag i årskurs F–3

Arbetslag

Telefon

Arbetslag Röd, förskoleklass

019-21 51 11

Arbetslag Grön, årskurs 1

019-21 38 64

Arbetslag Gul, årskurs 2

019-21 51 17

Arbetslag Blå, årskurs 3

019-21 51 12

Telefonnummer till våra arbetslag i årskurs 4–6

Arbetslag

Telefon

Arbetslag Alfa, årskurs 4

019-21 51 30

Arbetslag Delta, årskurs 5

019-21 38 63

Arbetslag Omega, årskurs 6

019-21 38 15

Grundsärskola ämne 4–6

019-21 38 36

Telefonnummer till arbetslag i årskurs 7–9

Arbetslag

Telefon

Team A0, klass 7C, 7D, 9E

019-21 67 08

Team A1, klass 7A, 7B, 8C, 8D

019-21 38 18

Team A2, klass 8A, 8B, 9A, 9B

019-21 41 07

Team A3, klass 7E, 8E, 9C, 9D

019-21 38 16

Team A4 inkl. grundsärskola ämne 7–9

076-551 46 06

Telefonnummer till arbetslag för grundsärskolans ämnesområden

Arbetslag

Telefon

Grundsärskolans ämnesområden (träningsskola)

019-21 37 87, 019-21 37 88

Kontaktuppgifter till våra lärare

Kontaktuppgifter till våra lärare hittar du i Itslearning. Du kan även använda "Sök person" på orebro.se Länk till annan webbplats. för att hitta kontaktuppgifter. Där kan du välja att söka på en persons namn eller på skolans namn. Om du söker på skolans namn får du fram kontaktuppgifter till all skolans personal.

Kontaktuppgifter till fritidshemmen

Telefonnummer till respektive fritids i årskurs F–6

Enhet

Telefon

Fritids Blå

019-21 51 12, 076-551 16 33

Fritids Röd

019-21 51 11, 076-551 16 32

Fritids Grön

019-21 38 64, 076-551 32 41

Fritids Gul

019-21 51 17, 076-551 16 36

Journummer om ingen öppnat morgonfritids, åk F–3

072-142 12 55

Fritids årskurs 4–6

076-551 20 99

Grundsärskola

Telefonnummer till grundsärskolans respektive fritidshem

Enhet

Telefon

Grundsärskola ämne 4–6

019-21 38 36, 070-686 00 96

Grundsärskola ämnesområden träningsskola

019-21 37 87, 019-21 37 88

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Telefon och e-post till elevhälsans personal

Namn

Titel

Telefon

E-post

Eva Normark

Skol­sköterska årskurs F–3 och grundsärskola

019-21 37 24

eva.normark@orebro.se

Maryam Armandi Mohseni

Skol­sköterska årskurs 4–6

019-21 20 10

maryam.armandi.mohseni@orebro.se

Sofie Biteus

Skol­sköterska årskurs 7–9

019-21 38 09

 sofie.biteus@orebro.se

Georgios Syrakis

Skolläkare

Besök bokas via skol­sköterskan


Ida Kongstad

Skol­psykolog

Besök bokas via skol­sköterskan

ida.kongstad@orebro.se

Malin Gunnarsson Malmgren

Kurator årskurs F–3

019-21 38 13

malin.gunnarsson.malmgren@orebro.se

Eva Ekendahl

Kurator årskurs 4–6 och grundsärskolans ämnesområden

019-21 27 03

eva.ekendahl@orebro.se

Matilda Anderot

Kurator årskurs 7–9 och grundsärskolans ämnen 7–9

019-21 60 07

matilda.anderot@orebro.se

Camilla Örvill

Speciallärare 7–9

019-21 38 04

camilla.orvill@orebro.se

Ellika Melander

Specialpedagog grundsärskola

019-21 37 87

ellika.melander@orebro.se

Magdalena Aronsson

Special­pedagog årskurs F–3

019-21 10 37

magdalena.aronsson@orebro.se

Anna Otterström

Special­lärare årskurs 4–6

019-21 51 43

anna.otterstrom@orebro.se

Maria Eklund

Speciallärare årskurs 4–6

019-21 56 65

maria.a.eklund@orebro.se

Christina Waigel

Special­lärare årskurs 7–9

019-21 38 38

christina.waigel@orebro.se

Kontaktuppgifter till skolrestaurangen

Telefon och e-post till kock, kökschef och kostchef

Namn

Titel

Telefon

E-post

Glenn Landin

Kock

019-21 38 23

almbyskola.kok@orebro.se

Bobby Ek

Kökschef

019-21 38 23

almbyskola.kok@orebro.se

Linda Hellström

Kostchef

019-21 43 57

maltider.grundskola@orebro.se

Hitta till oss

Almby skola ligger i stadsdelen Almby i östra delen av Örebro.

Med buss

Från centrum tar du buss 2 eller 3 mot Brickebacken och kliver av vid hållplatsen Tybble centrum. Följ sedan skyltar på andra sidan vägen mot skolan. Bussresan tar cirka 15 minuter.

Med bil

Från resecentrum följer du Östra Bangatan söderut och tar vänster in på Rudbecksgatan. Åk vidare på Rudbecksgatan cirka 2,3 km. Vid Tybble centrum ta vänster och följ skyltarna. Bilresan från resecentrum tar cirka 6–7 minuter

Karta över skolområdet

Karta över skolområdet. Pdf, 431.3 kB.

Karta över skolområdet
Entreér till verksamheter och hus på skolans område

Entré

Verksamhet/lokal

A1

Huvudentré årskurs 7–9, Bibliotek, Expedition för årskurs F–9 inkl. grundsärskola och elevhälsa 7–9.

A2

Årskurs 7–9

A3

Årskurs 7–9

B

Matsalar

B1

Varuintag

C

Aula

D

Bollhall, Idrottsexpedition

E1-E2

Årskurs 4–6 samt fritids 4–6.

E1

Lyan

E2

Hemkunskap, Musik, Teknik, Bild

F

Bottenvåning: Trä- och metallslöjd

Våning 1: Bild och musik

Våning 2: Hemkunskap

Våning 3: Textilslöjd

G

Bottenvåning: Elevhälsa årskurs 4–6

Våning 1: Elevhälsa F–3

H

Vaktmästeri

I

Södra skolan årskurs F–3

J

Grundsärskola 1–9

Tyck till om vår verksamhet

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss genom att lämna din synpunkt på orebro.se Länk till annan webbplats. eller ringa 019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter).