På Örebro kommuns webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Kontakt

Grundsärskolan

På Almby skola finns även grundsärskola. Grundsärskolan är en skolform för de elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning. Grundsärskolan har en egen läroplan och egna kursplaner. För elever i grundsärskolans årskurs 1–6 erbjuder vi fritidsverksamhet för de barn vars föräldrar arbetar eller studerar.

På Almby skolas grundsärskola finns inriktningarna ämnen eller ämnesområden.

Inriktning ämnen

På denna inriktning läser eleverna ämnena bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, NO, SO, slöjd, svenska och teknik. Eleverna får betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare önskar det. Eleverna som läser inriktning ämnen går på respektive 4–6- eller 7–9-enhet. 

Inriktning ämnesområden

Inriktningen ämnesområden benämns ofta som träningsskola. Denna inriktning är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans inriktning ämnen. Här läser eleven istället ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Undervisningen sker i åldersblandade klasser. Träningsskolan har egna lokaler inom skolområdet.

Vår verksamhet

Vi ser relationen mellan barn-barn och barn-vuxen som viktig för att utvecklingen ska bli så bra som möjligt. Vi strävar efter ett förhållningssätt som bekräftar och stöttar eleverna i att utvecklas på bästa sätt. Vi lägger stor vikt vid att utveckla lärandemiljön. Det innebär att eleverna har inflytande över sitt eget lärande efter sin förmåga och de blir respekterade för den de är.

Grundsärskolans fritidshem

För elever i årskurs 1–6 erbjuder vi fritidshemsverksamhet när föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet som erbjuder aktiviteter utifrån barnens individuella behov och önskemål. Vi planerar verksamheten utifrån aktiviteter där varje individ kan delta utifrån sina förutsättningar. Vårt främsta mål är att göra barnen så självständiga som möjligt. Vi försöker hitta och anpassa aktiviteter efter varje barns behov och möjligheter.

Kontakta oss

Grundsärskola ämne 4–6: 019-21 38 36 eller 070-686 00 96

Grundsärskola ämne 7–9: 019-21 37 36

Grundsärskola ämnesområden träningsskola: 019-21 37 87

Kontaktuppgifter till grundsärskolans rektorer finns på sidan Kontakta oss.

Skolskjuts och färdtjänst

Skolskjuts: 019-17 50 17

Färdtjänst: 019-17 50 00

Örebro kommuns grundsärskolor

Information om Örebro kommuns grundsärskolor hittar du på orebro.se. Länk till annan webbplats.

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Denna funktion fungerar inte i äldre versioner av Edge eller Internet Explorer.