På Örebro kommuns webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Kontakt

För dig som är elev eller förälder

Här finns information för dig som är elev eller förälder till elev på Almby skola, till exempel information om vårt trygghetsarbete, studie- och yrkesvägledning, hur vi arbetar med elevdemokrati och hur du ansöker om skolskjuts.

Vårt trygghetsarbete

Vår trygghetsplan inkluderar både lika­behandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behand­ling. Vi har jämförelsevis en mycket hög grad trygga elever och nöjda vårdnadshavare på Almby skola.

Det dagliga elevnära arbete med trygghetsfrågor hanteras av pedagogerna närmast eleverna.

Främjande arbete

Vårt främjande arbete lägger grunden till all trygghet och vi arbetar aktivt med frågor som respekt för människors lika värde, att främja det positiva och att alla ska få lika möjligheter att lyckas.

Vi arbetar med att göra våra lärmiljöer tillgängliga för alla elever, t.ex. ledarskap i klassrummen, bildstöd, rutiner och studiero.

Förebyggande arbete

För att förhindra att kränkningar sker arbetar vi aktivt med socialt samspel och konflikthantering. Under raster arbetar vi dessutom med aktiva rastvärdar. Våra ordningsregler är en annan viktig del för att det ska kännas lugnt och tryggt för alla.

Vi har ett aktivt systematiskt arbete för att kartlägga och utveckla vårt trygghetsarbete.

Åtgärdande arbete

I de fall kränkningar ändå sker har vi väl utarbetade rutiner för att utreda och arbeta aktivt med att få stopp på dem.

Du kan läsa mer om vårt trygghetsarbete i vår Trygghetsplan. Pdf, 1.1 MB.

Här kan du läsa mer om hur Örebro kommun arbetar för att skapa en trygg skola för alla. Länk till annan webbplats.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarens uppgift är att hjälpa eleverna inför kommande studie- och yrkesval. I arbetet ingår också att vara ett stöd för lärarna och övrig personal på skolan då studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Det kan handla om arbete, yrken, olika typer av möjliga studievägar, motivation, självkännedom och mycket annat. Tillsammans arbetar vi på skolan för att eleverna ska vara väl förberedda inför kommande studie- och yrkesval.

Information inför ansökan till gymnasiet

På orebro.se finns information om vilka gymnasieskolor som finns i Örebro och vilka program som finns på respektive skola.

Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för alla elever i Örebro län. På orebro.se/gymnasieantagningen Länk till annan webbplats. hittar du mer information om hur du söker till gymnasiet, inloggning till ansökningssystemet, tidsplan med mera.

Kontakta mig

Ann-Louise "Lollo" Hedström
ann-louise.hedstrom@orebro.se
019-21 38 05

Så arbetar vi med elevinflytande

Klassråd/mentorsgrupper och elevråd

Eleverna i klassen/mentorsgruppen bildar tillsammans med klassföreståndarna ett råd. På denna tid behandlas aktuella frågor.

I skolår F–6 utser varje klass två representanter till elevråd. De träffas en gång i månaden. Skolår 7–9 utser också två representanter, som sedan väljer styrelse. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och suppleanter.

Information om skolskjuts

Beroende på hur långt ditt barn har till skolan, skolvägens trafiksäkerhet och andra omständigheter kan ni ha rätt till skolskjuts. Skolskjuts gäller resor mellan folkbokföringsadressen och skolan. För resor till och från fritids kan ni inte få skolskjuts.

Mer information om skolskjuts och hur ni ansöker finns på orebro.se. Länk till annan webbplats.

Tider för skolbussar

Tider för skolbussarna hittar du i Itslearning. Logga in i e-skola. Länk till annan webbplats.

Försäkring för elever i för-, grund- och gymnasieskola

Barn och elever som går i Örebro kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Läs mer om olycksfallsförsäkringen på orebro.se. Länk till annan webbplats.

Snabblänkar